Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Építményadó

Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009 

Kerületünkben építményadó került bevezetésre 1996. január 1-jei hatállyal – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 27/1995./XII.1./ számú rendelete alapján -, melynek jelenlegi szabályozását az Önkormányzat 2009. január 1-től hatályos, többször módosított 49/2008. (IX.30.) számú rendelete (továbbiakban: Ör.) tartalmazza.

1. Mire terjed ki az építményadó kötelezettség?

Az Ör. főszabályként kimondja, hogy adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

2. Milyen mentességek vannak?

Az Ör. 4. § (1) bekezdés a) pontja mentességet biztosít a magánszemélyek tulajdonában lévő, kizárólag lakás céljára használt lakásokra, lakásrészekre. (Utóbbiak 2012. jan. 1-től kommunális adó kötelesek.)

A rendelet mentességet biztosít továbbá:

– az ingatlan-nyilvántartásban műteremként nyilvántartott épületekre/épület-részekre legfeljebb 60 m2 területnagyságig, ha azok tulajdonosa/vagyoni értékű jog jogosultja a kerületben élő és/vagy alkotó képzőművész, aki a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének vagy a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja és a műtermet kizárólagosan alkotásra használja (Ör. 4. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése),

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 1. mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei által közhasznú oktatási tevékenység céljára szolgáló építményekre.

A rendelet 2016-ig mentességet biztosított arra a lakásszövetkezetre és társasházra, ahol a lakásszövetkezet vagy a társasház tulajdonában lévő helyiségek bérbeadásából származó bevételeket a lakóépület – KSH által meghatározott definíciónak megfelelő – felújítására fordítják (Ör. 4. § (1) bekezdés c) pontja, illetve (3) és (4) bekezdése).

A fentieken kívül a Htv. mentességet biztosít: az állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épületre, az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épületre, valamint a kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiségekre.

3. Hogyan lehet adatbejelentést tenni?

Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt adatbejelentés megtételére. Az adatbejelentési ív kitöltésekor a Főlap kitöltése kötelező, lakások esetén az „A” lapot, nem lakás céljára szolgáló ingatlan esetén a „B” lapot kell hozzá mellékelni.

Az adatbejelentések magánszemély adózók esetében benyújthatóak személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (1033 Budapest Harrer Pál utca 2.), illetve ügyfélfogadási időben (hétfő: 14.00-18.00, szerda: 08.00-16.30 és csütörtök: 08.00-13.00) az Adóügyi Főosztályon, vagy postán a Budapest III. Kerület Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztály 1034 Budapest Zápor utca 27. címen, valamint az e-Papír rendszeren keresztül.

Gazdálkodó szervezetek számára az adatbejelentések törvényileg kötelezően az e-Papír rendszeren keresztül nyújtandók be. (Az elektronikus ügyintézés módjáról további információkat itt talál.)

Az adatbejelentés benyújtója 30 nap után határozattal értesül a megállapított (fizetendő) építményadó összegéről, és a fizetési határidőkről.

4. Mennyi az építményadó mértéke?

2014-2019. adóévekben:

Az adó általános mértéke 2014-ben 1 550 Ft/m², 2015-ben 1 580 Ft/m², 2016-ban 1 600 Ft/m², 2017-ben 1 700 Ft/m², 2018-ban 1 750 Ft/m² volt, 2019-ben 1 800 Ft/m² melyek alól az alábbi esetek képeznek kivételt:

– A csónaktároló, valamint a magánszemélyek tulajdonában lévő garázs, gépjárműtároló után fizetendő adó mértéke: 2014-ben 1 200 Ft/m² volt. 2015-2019. években az ugyanezen kategóriába tartozó építmények 50 m²-t meg nem haladó része után fizetendő adó mértéke 400 Ft/m².

– A 3000 m²-t meghaladó – a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott – bevásárlóközpontok, üzletek után, továbbá a Római-parton (Aranyhegyi-patak – Nánási út – Királyok útja – Barát-patak – Duna folyam által határolt terület) lévő épületek, épületrészek után, valamint a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés táncos rendezvények céljára használt – a kormányrendelet 1. § (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott kivételekkel –, legalább 250 fő befogadására alkalmas épület, épületrész után a fizetendő adó mértéke 2014-ben 1 820 Ft/m², 2015-ben 1 852 Ft/m², 2016-ban 1 848 Ft/m², 2017-ben 1 846 Ft/m², 2018-ban 1 853 Ft/m² volt. 2019-ben az ugyanezen kategóriába tartozó építmények után fizetendő adó mértéke 1 898 Ft/m².

– A magánszemélyek tulajdonában lévő külterületi építmények után fizetendő adó mértéke 2014. évben 1 000 Ft/m² volt, 2015. évtől 400 Ft/m².

2014-től a magánszemélyek Aranyhegy, Ürömhegy, Péterhegy (Pusztakúti út – Aranyhegyi út – Aranyvölgy utca – Bécsi út – közigazgatási határ – Ürömhegyi út – erdő terület – Héthalom utca – Dobogókő utca – Héthalom utca által határolt terület) területén lévő épületei, épületrészei után fizetendő adó mértéke: 1 200 Ft/m².

2014-2015. években az első pince szintnek minősülő építményszint alatti épület, épületrész után fizetendő adó mértéke 10 Ft/m² volt, 2016-tól 100 Ft/m².

Amennyiben az adóztatott ingatlan a fenti feltételek közül többnek is megfelel, az adóztatásnál a kedvezőbb adómértéket kell figyelembe venni!

Az alábbi dokumentumok gazdálkodó szervezetek számára törvényileg kötelezően az e-Papír rendszeren keresztül nyújtandók be! Ezen rendszert a magánszemély adózók is használhatják beadványaik beküldésére, azonban számukra ez nem kötelező, csupán választható lehetőség. További tudnivalók az elektronikus ügyintézésről itt.

Adatbejelentő nyomtatvány (bevallás) lakóingatlanhoz és üdülőhöz:
Építményadó adatbejelentő Főlap + A lap

Adatbejelentő nyomtatvány (bevallás) kereskedelmi egységhez, szállásépülethez és egyéb nem lakás céljára szolgáló építményhez (pl.: garázs):
eÉpítményadó adatbejelentő Főlap + B lap

Megállapodás nyomtatvány az adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról:
Megállapodás űrlap

Külföldön bejegyzett szervezet esetén kitöltendő kiegészítő adatlap:
Kiegészítő adatlap építményadó és telekadó bejelentéshez

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYES HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELETE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI:

2019-ben hatályos helyi adó rendelet
2018-ban hatályos helyi adó rendelet
2017-ben hatályos helyi adó rendelet
2016-ban hatályos helyi adó rendelet
2015-ben hatályos helyi adó rendelet
2014-ben hatályos helyi adó rendelet