Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Építményadó

Építményadó számlaszám: 12001008-00140568-00100009 

Kerületünkben építményadó került bevezetésre 1996. január 1-jei hatállyal – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának 27/1995./XII.1./ számú rendelete alapján -, melynek jelenlegi szabályozását az Önkormányzat 2009. január 1-től hatályos, többször módosított 49/2008. (IX.30.) számú rendelete (továbbiakban: Ör.) tartalmazza.

1. Mire terjed ki az építményadó kötelezettség?

Az Ör. főszabályként kimondja, hogy adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész.

2. Milyen mentességek vannak?

Az Ör. 4. § (1) bekezdés a) pontja mentességet biztosít a magánszemélyek tulajdonában lévő, kizárólag lakás céljára használt lakásokra, lakásrészekre. (Utóbbiak 2012. jan. 1-től kommunális adó kötelesek.)

A rendelet mentességet biztosít továbbá:

– az ingatlan-nyilvántartásban műteremként nyilvántartott épületekre/épület-részekre legfeljebb 60 m2 területnagyságig, ha azok tulajdonosa/vagyoni értékű jog jogosultja a kerületben élő és/vagy alkotó képzőművész, aki a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének vagy a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének tagja és a műtermet kizárólagosan alkotásra használja (Ör. 4. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése),

– a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. 1. mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei által közhasznú oktatási tevékenység céljára szolgáló építményekre.

A rendelet 2016-ig mentességet biztosított arra a lakásszövetkezetre és társasházra, ahol a lakásszövetkezet vagy a társasház tulajdonában lévő helyiségek bérbeadásából származó bevételeket a lakóépület – KSH által meghatározott definíciónak megfelelő – felújítására fordítják (Ör. 4. § (1) bekezdés c) pontja, illetve (3) és (4) bekezdése).

A fentieken kívül a Htv. mentességet biztosít: az állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épületre, az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épületre, valamint a kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiségekre.

3. Hogyan lehet adatbejelentést tenni?

Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt adatbejelentés megtételére. Az adatbejelentési ív kitöltésekor a Főlap kitöltése kötelező, lakások esetén az „A” lapot, nem lakás céljára szolgáló ingatlan esetén a „B” lapot kell hozzá mellékelni.

Az adatbejelentések magánszemély adózók esetében benyújthatóak személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (1033 Budapest Harrer Pál utca 2.), illetve ügyfélfogadási időben (hétfő: 14.00-18.00, szerda: 08.00-16.30 és csütörtök: 08.00-13.00) az Adóügyi Főosztályon, vagy postán a Budapest III. Kerület Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztály 1034 Budapest Zápor utca 27. címen, valamint az Önkormányzati Hivatali Portálon (OHP) keresztül.

Gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára az adatbejelentések törvényileg kötelezően az Önkormányzati Hivatali Portálon (OHP) keresztül nyújtandók be. (Az elektronikus ügyintézés módjáról további információkat itt talál.)

Az adatbejelentés benyújtója 30 nap után határozattal értesül a megállapított (fizetendő) építményadó összegéről, és a fizetési határidőkről.

4. Mennyi az építményadó mértéke?

2014-2019. adóévekben:

Az adó általános mértéke 2014-ben 1 550 Ft/m², 2015-ben 1 580 Ft/m², 2016-ban 1 600 Ft/m², 2017-ben 1 700 Ft/m², 2018-ban 1 750 Ft/m² volt, 2019-ben 1 800 Ft/m² melyek alól az alábbi esetek képeznek kivételt:

– A csónaktároló, valamint a magánszemélyek tulajdonában lévő garázs, gépjárműtároló után fizetendő adó mértéke: 2014-ben 1 200 Ft/m² volt. 2015-2019. években az ugyanezen kategóriába tartozó építmények 50 m²-t meg nem haladó része után fizetendő adó mértéke 400 Ft/m².

– A 3000 m²-t meghaladó – a kereskedelemről szóló törvényben meghatározott – bevásárlóközpontok, üzletek után, továbbá a Római-parton (Aranyhegyi-patak – Nánási út – Királyok útja – Barát-patak – Duna folyam által határolt terület) lévő épületek, épületrészek után, valamint a zenés táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés táncos rendezvények céljára használt – a kormányrendelet 1. § (2) bekezdés a)-e) pontjában meghatározott kivételekkel –, legalább 250 fő befogadására alkalmas épület, épületrész után a fizetendő adó mértéke 2014-ben 1 820 Ft/m², 2015-ben 1 852 Ft/m², 2016-ban 1 848 Ft/m², 2017-ben 1 846 Ft/m², 2018-ban 1 853 Ft/m² volt. 2019-ben az ugyanezen kategóriába tartozó építmények után fizetendő adó mértéke 1 898 Ft/m².

– A magánszemélyek tulajdonában lévő külterületi építmények után fizetendő adó mértéke 2014. évben 1 000 Ft/m² volt, 2015. évtől 400 Ft/m².

2014-től a magánszemélyek Aranyhegy, Ürömhegy, Péterhegy (Pusztakúti út – Aranyhegyi út – Aranyvölgy utca – Bécsi út – közigazgatási határ – Ürömhegyi út – erdő terület – Héthalom utca – Dobogókő utca – Héthalom utca által határolt terület) területén lévő épületei, épületrészei után fizetendő adó mértéke: 1 200 Ft/m².

2014-2015. években az első pince szintnek minősülő építményszint alatti épület, épületrész után fizetendő adó mértéke 10 Ft/m² volt, 2016-tól 100 Ft/m².

Amennyiben az adóztatott ingatlan a fenti feltételek közül többnek is megfelel, az adóztatásnál a kedvezőbb adómértéket kell figyelembe venni!

Az alábbi dokumentumokat magánszemélyek használhatják papíralapú beküldésre. Gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára az adatbejelentések törvényileg kötelezően az Önkormányzati Hivatali Portálon (OHP) található elektronikus űrlapokon nyújtandók be! Ezen rendszert a magánszemély adózók is használhatják, azonban számukra ez nem kötelező, csupán választható lehetőség. További tudnivalók az elektronikus ügyintézésről itt.

Adatbejelentő nyomtatvány (bevallás) lakóingatlanhoz és üdülőhöz:
Építményadó adatbejelentő Főlap + A lap

Adatbejelentő nyomtatvány (bevallás) kereskedelmi egységhez, szállásépülethez és egyéb nem lakás céljára szolgáló építményhez (pl.: garázs):
Építményadó adatbejelentő Főlap + B lap

Megállapodás nyomtatvány az adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról:
Megállapodás űrlap

Külföldön bejegyzett szervezet esetén kitöltendő kiegészítő adatlap:
Kiegészítő adatlap építményadó és telekadó bejelentéshez

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGYES HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ RENDELETE ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI:

2019-ben hatályos helyi adó rendelet
2018-ban hatályos helyi adó rendelet
2017-ben hatályos helyi adó rendelet
2016-ban hatályos helyi adó rendelet
2015-ben hatályos helyi adó rendelet
2014-ben hatályos helyi adó rendelet