Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Magánszemély kommunális adója

Kommunális adó számlaszám: 12001008-00131713-04800008

Kerületünkben kommunális adó került bevezetésre 2012. január 1-jei hatállyal a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.), valamint Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának többször módosított 49/2008. (IX.30.) számú rendelete (továbbiakban: Ör.) alapján.

Adatbejelentési és adófizetési kötelezettség keletkezik a magánszemély tulajdonában lévő lakás után, ha annak tulajdonosa (több tulajdonos esetén legalább az egyik) az év első napján nem rendelkezik a III. kerületben bejelentett lakcímmel vagy a lakást bérbe adja.

1. Mire terjed ki a kommunális adó kötelezettség?

Kommunális adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén belül építmény vagy telek tulajdonjogával rendelkezik, továbbá azt a magánszemélyt is, aki nem magánszemély tulajdonában lévő lakás bérleti jogával rendelkezik.

2. Milyen mentességek vannak?

Mentesül a kommunális adó alól az az építmény és telek, amely után a tulajdonosnak építményadó-fizetési, illetve telekadó-fizetési kötelezettsége keletkezett, valamint az a magánszemély tulajdonában álló telek, mely az Ör. 9. § alapján mentes a telekadó alól. (Utóbbi mentességre nem jogosult azonban az a magánszemély, akinek ingatlanán a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó került elhelyezésre.)

Mentes az adókötelezettség alól az a lakás is, melynek tulajdonosa az Önkormányzat illetékességi területén az év első napján bejelentett lakcímmel rendelkezik és a lakást nem adja bérbe, illetőleg az a bérleti jog, melynek jogosultja az Önkormányzat illetékességi területén az év első napján bejelentett lakcímmel rendelkezik. (Előbbi mentességre nem jogosult azonban az a magánszemély, akinek ingatlanán a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó került elhelyezésre.)

3. Hogyan lehet adatbejelentést tenni?

Adózó az adó megállapítása, megfizetése érdekében köteles a törvényben előírt adatbejelentés megtételére.

Az adatbejelentések benyújthatóak személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (1033 Budapest Harrer Pál utca 2.) ügyfélfogadási időben, vagy postán a Budapest III. Kerület Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztály 1034 Budapest Zápor utca 27. címen, valamint az E-önkormányzat portálon keresztül.

Az adatbejelentés benyújtója 30 nap után határozattal értesül a megállapított (fizetendő) adó összegéről, és a fizetési határidőkről.

4. Mennyi a kommunális adó mértéke?

Az adó mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 25.628 Ft/év.