Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Méltányosság, fizetési könnyítés

A méltányosság {az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art.)  201. §} és a fizetési könnyítés {Art. 198. §} iránti eljárás (részletfizetés, fizetési halasztás) lefolytatásához szükséges: 

Magánszemély esetén:

  • kérelem
  • lakóhely szerint illetékes Polgármesteri Hivatal által felvett részletes környezettanulmány
  • jövedelemigazolás
  • kitöltött adatlap

Jogi személy esetén:

  • kérelem
  • előző évi mérleg- és eredmény-kimutatás
  • aktuális évi időszaki főkönyvi kivonat

Magánszemély esetében adótartozást, bírság- vagy pótléktartozást abban az esetben lehet mérsékelni vagy elengedni, ha azok megfizetése adózó és vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti. 

Jogi személy esetében kizárólag bírság- vagy pótléktartozás mérséklését vagy elengedését teszi lehetővé a törvény, az adótartozás esetében méltányosságra nincsen lehetőség. {Art. 201. § (2) bekezdése} 

Magán- és jogi személy esetében fizetési könnyítés abban az esetben engedélyezhető, ha a fizetési nehézség:

a) a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható, továbbá
b) átmeneti jellegű, tehát az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető.

Magánszemély kérelmére, az adóhatóság által nyilvántartott, legfeljebb 500.000 Ft összegű adótartozásra évente egy alkalommal 12 havi részletfizetést engedélyez a fenti feltételek vizsgálata nélkül. {Art. 199. § (1) bekezdése}

A kérelmek magánszemély adózók esetében  benyújthatóak személyesen az Ügyfélszolgálati Irodán (1033 Budapest Harrer Pál utca 2.) ügyfélfogadási időben, vagy postán a Budapest III. Kerület Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztály 1034 Budapest Zápor utca 27. címen, valamint az E-önkormányzat portálon keresztül.

Gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók számára a kérelmek törvényileg kötelezően az E-önkormányzat portálon keresztül nyújtandók be. (Az elektronikus ügyintézés módjáról további információkat itt talál.)