Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Településkép-védelmi települési adó

Budapest III. ker. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) a településkép-védelmi adóról szóló 9/2016. (II. 22.) számú rendeletet 2017. szeptember 30. napjával hatályon kívül helyezte.

A 300 m2 összes hasznos alapterületet meg nem haladó lakóházépítésekkel kapcsolatban az adóhatósági hatáskör megszűnt, ezért a továbbiakban az építtetőknek bevallási kötelezettsége nincs. Az építtetőknek nem kell kérniük főépítészi véleményt a kész épületre vonatkozóan sem.

Tájékoztatás az építéshatósági eljárással kapcsolatban:

A Képviselőtestület a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény felhatalmazása alapján új településképi rendeletet alkotott: a településképi előírásokat, az eljárási rendet, valamint az esetleges szankciókat e jogszabályban határozta meg.

Az Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: TKR) 2017. október 1-jén lépett hatályba, melynek rendelkezései szerint a kerületi településképi előírásoknak továbbra is meg kell felelni.

Az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 33/A.§ szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységekkel kapcsolatban a TKR 48.§-a rendelkezik, miszerint legalább egy alkalommal kötelező egy főépítészi szakmai konzultáció az Étv. 33/A.§ szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetében, és a TKR 48.§ (6) bekezdés fennállása esetén a kérelmező újabb szakmai konzultációra kötelezhető.