Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Alkalmazott jogszabályok (szoc., gyermekvéd.)

– az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.évi CL. törvény;
– a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény;
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény;
– a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet;
– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet;
– a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet;
– a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban való részesítés feltételeiről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásról, azok igénybevételéről és a fizetési térítési díjról szóló 2/1999.(I.29.) önkormányzati rendelet;
– a szociális tanulmányi ösztöndíjról szóló 9/2006.(III.1.) önkormányzati rendelet;
– a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 10/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet;