Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Beiskolázási segély

Beiskolázási segélyben részesíthető az általános iskolában, nappali rendszerű középiskolában, szakiskolában tanuló 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülő gyermek, illetve

A felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, önálló keresettel nem rendelkező fiatal felnőtt,
amennyiben családjában egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, egyedülálló szülő esetén 250%-át.

A beiskolázási segélyre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult kérheti.
A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállását a kezdődő tanévre vonatkozó iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolás benyújtásával kell igazolni.

A beiskolázási segély összege annak a tanulónak, aki a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény 4. § (1)-(2) bekezdése alapján ingyenes tankönyvellátásban részesül, 6.000Ft.

középiskolában vagy szakiskolában tanuló gyermek részére 15.000,-Ft

felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatal felnőtt részére 17.000,-Ft,

A beiskolázási segély iránti kérelem benyújtható postán ( 1300. Bp.Pf.102.) illetve a Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály Ügyfélszolgálati Irodáján ( 1033 Bp. Fő tér 2. ,ügyfélfogadási idő: H:9.00-18.00, Kedd,Szerda,Csütörtök: 8.00-16.30, P: 8.00-12.30) .

A támogatás iránti kérelmet évente gyermekenként egy alkalommal  május 31 – től október 31-ig lehet benyújtani