Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Bérbeadói hozzájárulás lakcím bejelentéshez

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a 60/2020.(XII.18.), az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról  szóló önkormányzati rendelete 69.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a bérbeadó hozzájárulását kell beszerezni az önkormányzati lakásba való lakcím bejelentéséhez.

A lakcím bejelentés szabályait a 70.§ szabályozza az alábbiak szerint:

(1) A bérlő a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadhatja a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvény  (a továbbiakban: Ltv.) 21. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyeket (a házastársát, gyermekét – örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermekét -, befogadott gyermekének a gyermekét és szülőjét – örökbefogadó, mostoha és nevelőszülőjét).

(2) A bérbeadó hozzájárul, hogy a bérlő a lakásába befogadja a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett élettársát, az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába felvett élettársát.

(3) A 69. § (1) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli bérbeadói hozzájárulás – a bérlő erre irányuló írásbeli kérelme alapján – magában foglalja az eltartó személynek a tartási szerződéssel érintett lakásba való befogadásához történő hozzájárulást is.

(4) A bérbeadó hozzájárulhat a bérlő testvére, a bérlő befogadott élettársának a szülői felügyelete alatt álló gyermeke és a bérlő befogadott élettársának a szülője továbbá a bérlő gyámsága vagy gondnoksága alatt álló személy bérleménybe történő befogadásához és lakcím létesítéséhez, feltéve, hogy a befogadandó személy élethelyzete, szociális körülményei vagy egészségi állapota ezt indokolják, továbbá a lakásban lakó személyekre személyenként legalább 6 m2 lakóterület jut.  A hozzájárulásról a polgármester dönt.

(5) A bérlő köteles az Ltv. 21. § (1) és (2) bekezdése alapján bérbeadói hozzájárulás nélkül befogadható személyek befogadásáról a Hivatalhoz bejelentést tenni, továbbá hozzájárulást kérni a lakcím létesítéséhez. A hozzájárulásról a polgármester dönt.

(6) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott személyeken túlmenően más személy befogadásához és lakcím bejelentéséhez a bérbeadó nem járul hozzá.

(7) A bérlőtárs a lakásba más személyt – a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az együtt lakás ideje alatt született gyermeke kivételével – a másik bérlőtárs írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.

(8) A tartási szerződés megkötése után a felek a lakásba más személyt – kiskorú gyermekük kivételével – a másik fél írásbeli hozzájárulásával fogadhatnak be.

(9) Az (1)-(8) bekezdésben foglalt esetekben a Hivatal és a Vagyonkezelő a 91. § szerint jogosult kezelni és egymás között, valamint a 95. § szerint harmadik személy részére továbbítani az adatokat.”