Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Bérbeadói hozzájárulás lakcím bejelentéshez

Bérbeadói hozzájárulás lakcím bejelentéshez

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a 60/2002.(XII.18.), az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról  szóló önkormányzati rendelete 69.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a bérbeadó hozzájárulását kell beszerezni az önkormányzati lakásba való lakcím bejelentéséhez.

A lakcím bejelentés szabályait a 70.§ szabályozza az alábbiak szerint:

(1) A bérlő a lakásba a bérbeadó hozzájárulása nélkül befogadhatja a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvény  21. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyeket (a házastársát, gyermekét – örökbefogadott, mostoha és nevelt gyermekét -, befogadott gyermekének a gyermekét és szülőjét – örökbefogadó, mostoha és nevelőszülőjét).

(2) A bérbeadó hozzájárul, hogy a bérlő a lakásába befogadja a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvébe bejegyzett élettársát, az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába felvett élettársát.

(3) Bérbeadó hozzájárul, hogy tartási szerződés esetén a bérlő az eltartó személyt a lakásba befogadja, amennyiben a tartási szerződés megkötéséhez előzetesen a Bizottság hozzájárult.

(4) A bérlő köteles az (1)-(3) bekezdésben meghatározott személyek befogadásáról a Hivatalhoz bejelentést tenni, továbbá hozzájárulást kérni (a 10. melléklet benyújtásával) a lakcím létesítéséhez. A hozzájárulásról a polgármester dönt.

(5) Abban az esetben, ha a lakásbérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalták, a bérbeadó lakcím bejelentéshez való hozzájárulásának feltétele, hogy a bérleménybe bejelentkezni kívánó személy közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozatot köteles tenni arról, hogy a bérleti szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az ingatlant haladéktalanul elhagyja, és az ingatlanból kiköltözik.

(6) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott személyeken túlmenően más személy befogadásához és lakcím bejelentéséhez a bérbeadó nem járul hozzá.

(7) A bérlőtárs a lakásba más személyt – a kiskorú gyermeke, valamint a befogadott gyermekének az együtt lakás ideje alatt született gyermeke kivételével – a másik bérlőtárs írásbeli hozzájárulásával fogadhat be.