Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Bérleti jogviszony biztosítása jogcím nélküli lakáshasználók részére méltányosságból

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II.16.), az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról  szóló önkormányzati rendelete  szerint kérelem alapján a jogcím nélküli lakáshasználóval – a Hivatal döntés-előkészítése, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ javaslata és a szociális és lakásgazdálkodási területen érintett állandó bizottság döntése alapján – határozott idejű bérleti szerződés köthető, ha a lakbér- és külön szolgáltatások díj-tartozáson továbbá közüzemi és közös költség tartozásán kívül a rendkívüli felmondásra okot adó egyéb körülmény nem áll fenn és

a) fennálló díjtartozását egy összegben kiegyenlítette vagy

b) fennálló díjtartozásának rendezésére részletfizetési megállapodást kötött és az abban foglaltakat teljesíti.

A kérelem erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a szükséges mellékeltek csatolásával nyújtható be személyesen a Szociális Szolgáltató Főosztály ügyfélszolgálati irodáján vagy postai úton.