Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Bérleti jogviszony biztosítása jogcím nélküli lakáshasználók részére méltányosságból

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a 60/2020.(XII.18.), az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról  szóló önkormányzati rendelete  41.§ (3) bekezdése szerint kérelem alapján a jogcím nélküli lakáshasználóval – a nyugdíjasházi lakáshasználó kivételével –, a Hivatal előkészítése és a Bizottság döntése alapján határozott idejű bérleti szerződés köthető, ha a lakbér- és külön szolgáltatások díj-tartozáson továbbá közüzemi és közös költség tartozásán kívül a rendkívüli felmondásra okot adó egyéb körülmény  nem áll fenn és

a) fennálló díjtartozását egy összegben kiegyenlítette vagy

b)fennálló díjtartozásának rendezésére részletfizetési megállapodást kötött és az abban foglaltakat teljesíti.

A kérelem erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a szükséges mellékeltek csatolásával nyújtható be személyesen a Hivatal ügyfélszolgálati irodáján vagy postai úton.