Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Bérleti jogviszony folytatása

A bérlő halála esetén a lakásbérleti jog folytatására a bérlő házastársa, gyermeke (örökbefogadott, mostoha-, és nevelt gyermek), befogadott gyermekének a gyermeke, továbbá a szülője (örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő) jogosult, feltéve, ha ezen személyeket a bérlő a lakásba befogadta és a bérlő halálakor életvitelszerűen a lakásban laktak. A jogosult(ak) a bérlő halálától számított 45 napon belül kérheti(k) az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon e jog elismerését. A polgármester – a Hivatal javaslata alapján – dönt a bérleti jogviszony folytatására irányuló kérelemről.