Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Bérleti jogviszony ismételt biztosítása

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének a 60/2020.(XII.18.), az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról  szóló  önkormányzati rendelete szabályozza az önkormányzati bérleményekre vonatkozóan a bérleti jogviszony ismételt biztosításának feltételeit.

A 46.§ (7) bekezdése értelmében a határozott idejű bérleti jogviszony, ha a bérbeadás minden feltétele továbbra is fennáll, továbbá a bérlőnek semmilyen tartozása nincs vagy díjhátralék fennállása esetén annak megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött a szolgáltatóval,

a) 2016. július 1. előtt biztosított bérleti jogviszony esetén legfeljebb 5 évre,

b) 2016. július 1. után első alkalommal biztosított bérleti jogviszony esetén legfeljebb 1 alkalommal, legfeljebb 5 év időtartamra

ismételten biztosítható.

A bérlő a bérleti jogviszony ismételt biztosítására vonatkozó kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon  a szerződés lejárta előtt legalább 30, de legfeljebb 60 nappal korábban nyújthatja be. Amennyiben a bérlő a megjelölt határidőig nem nyújtja be a bérleti jogviszony ismételt biztosítására irányuló kérelmét, a mulasztást a bérleti szerződés lejárta napjáig pótolhatja, azonban a kérelem benyújtásával egyidejűleg  köteles okiratokkal igazolni, hogy önhibáján kívül esett késedelembe.

A Vagyonkezelő a határozott idejű bérleti jogviszony megszűnésének esedékessé válásáról a megszűnést megelőző 90 nappal a bérlőt értesíti és tájékoztatja a bérleti jogviszony ismételt biztosításával kapcsolatos előírásokról és a bérlő ezzel kapcsolatos kötelezettségéről.

A bérleti jogviszony ismételt biztosításáról – a Hivatal előterjesztése alapján – a polgármester dönt.