Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Bérleti jogviszony ismételt biztosítása

Bérleti jogviszony ismételt biztosítása

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II.16.), az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról  szóló önkormányzati rendelete szabályozza az önkormányzati bérleményekre vonatkozóan a bérleti jogviszony ismételt biztosításának feltételeit.

A határozott idejű bérleti jogviszony, ha a bérbeadás minden feltétele továbbra is fennáll, továbbá a bérlőnek semmilyen tartozása nincs vagy díjhátralék fennállása esetén annak megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött a szolgáltatóval, legfeljebb 5 évre ismételten biztosítható.

A bérlőnek a bérleti szerződés ismételt biztosítására vonatkozó kérelmét az erre rendszeresített formanyomtatványon a szerződés lejárta előtt legalább 30 nap, de legfeljebb 60 nappal kell benyújtania. A határidő jogvesztő!

A Vagyonkezelő a határozott idejű bérleti jogviszony megszűnésének esedékessé válásáról a megszűnést megelőző 90 nappal a bérlőt értesíti és tájékoztatja a bérleti jogviszony ismételt biztosításával kapcsolatos előírásokról és a bérlő ezzel kapcsolatos kötelezettségéről.

A bérleti jogviszony ismételt biztosításáról – a Hivatal előterjesztése alapján – a polgármester dönt.