Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Családi bölcsőde

Jogszabályi előírások szerint a családi bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó szolgáltatás – gyermek húszhetes korától három éves koráig -, amelyet a szolgáltatás nyújtója a saját otthonában vagy más e célra kialakított helyiségben biztosít. Az ellátás igénybevételéhez orvosi szakvélemény csatolása (a gyermek egészségi állapota lehetővé teszi a bölcsődei gondozást) szükséges.

A családi bölcsődében legfeljebb 7 gyermek nevelhető, gondozható akkor, ha szolgáltatást nyújtó és segítő is dolgozik a csoportban. Lehetőség van arra, hogy integrált csoportba sajátos nevelési igényű gyermeket is ellássanak, illetve kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekekből álló csoportot alakítsanak ki. A családi bölcsődei ellátás keretében – napközbeni ellátáson túl – speciális tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, gyermekhotel működtetése vagy más gyermeknevelést segítő szolgáltatás is biztosítható. Ezeket a szolgáltatásokat a gyermek hatodik életévének betöltéséig lehet igénybe venni. A családi bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. A gyermek napi gondozási ideje legalább négy óra és legfeljebb tizenkét óra. A sajátos nevelési igényű gyermek napi gondozási ideje négy óránál kevesebb időtartamban is meghatározható. A családi bölcsődét működtető akkor kezdheti meg a tevékenységét, ha rendelkezik szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel, amely kapcsán – mint működést engedélyező hatóság – a szolgáltató székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes Kormányhivatal jár el.

A kerületben működő családi bölcsődék:

Szociális Ágazati Portál – Intézménykereső

Kapcsolódó jogszabályok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet