Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Fejlesztésre szoruló gyermekek támogatása

Gyermeke fejlesztésének költségei csökkentése érdekében támogatás nyújtható annak a törvényes képviselőnek, akinek

a) gyermeke szakértői vélemény alapján fejlesztésre szorul és
b) családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át. (85.500,-Ft)

A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell
  a) a fejlesztés szükségességét tartalmazó szakértői véleményt,
  b) a fejlesztést nyújtó szervezet igazolását.

A támogatás keretösszege egy naptári évben egy gyermekre tekintettel 120.000.-Ft.

A támogatásra való jogosultság gyermekenként évente egy alkalommal állapítható meg.

A támogatás a kérelmező nevére, a kérelem benyújtását követően kiállított és a Szociális Szolgáltató Főosztályhoz benyújtott, a fejlesztés költségeit igazoló számla ellenében, utólag kerül folyósításra.