Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

A házi segítségnyújtás célja, hogy az otthonukban élő nyugdíjas embereknek könnyebbé, tartalmasabbá tegye a mindennapjait.

A házi segítségnyújtás keretében biztosított az alapvető gondozási, ápolási feladat és az önálló életvitel fenntartása, az igénybevevő és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartása. Az igénybevételt megelőzően a szociális szakemberek felmérik a gondozási szükségletet, melynek figyelembevételével személyre szóló gondozást nyújtanak maximum napi négy órában.

A fokozott ellátást igénylők számára lehetőség van naponta többször házi segítségnyújtást biztosítani.

Amennyiben a szolgáltatást igénylő idős ember gondozási szükséglete a napi négy órát meghaladja, bentlakásos intézményi elhelyezést javasolnak a szakemberek.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
  • Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2005. (III. 3.) rendelete

 

Mennyibe kerül a szolgáltatás?

A szolgáltatás térítési díj köteles. A havonta fizetendő térítési díj az igénybevevő jövedelmi viszonyaihoz igazodik, mértékét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő Testülete a 13/2005. (III. 3.) rendeletben szabályozza.