Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Időskorúak gondozóháza

Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosítanak. A szolgáltatás részét képezi a napi háromszori étkezés, a személyes ruházat, textíliák mosása és a lakók környezetének tisztán tartása is. A Gondozóházban nagy hangsúlyt fektetnek a prevencióra. Az állandó szakápolói szolgálat, az egységes nővérhívó rendszer garantálja a gyors segítségnyújtást, a váratlan helyzetek szakszerű megoldását.

Kapcsolódó jogszabályok:

  • A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
  • A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
  • Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2005. (III. 3.) rendelete

 

Mennyibe kerül a szolgáltatás?

A szolgáltatás térítési díj köteles. A havonta fizetendő térítési díj az igénybevevő jövedelmi viszonyaihoz igazodik, mértékét Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő Testülete a 13/2005. (III. 3.) rendeletben szabályozza.