Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbudai betegápolási díj

Óbudai betegápolási díjra (a továbbiakban: betegápolási díj) jogosult az a nagykorú személy, aki olyan tartósan beteg, 18. év feletti, ápolásra szoruló házastárs, élettárs, egyenesági rokon gondozását, ápolását végzi, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg havonta az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 570 %-át, feltéve, hogy

a) az ápoló családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150%-át, egyedülálló esetén annak 200%-át nem haladja meg,
b) az ápolt tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződéssel nem rendelkezik,
c) más, az ápolttal együtt élő személy nem képes az ápolási feladatot ellátni, és
d) az ápolt III. kerületi lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen ott tartózkodik.

Ápolásra szorul az a tartós beteg, aki mások személyes segítségére szorul
a) táplálkozás,
b) tisztálkodás,
c) öltözködés,
d) illemhely használata,
e) eszközök használata,
f) terápia-követés,
g) tájékozódás,
h) kommunikáció,
i) érzékszervi funkciók,
j) egészségügyi ellátás,
k) felügyelet
terén.

A betegápolási díj összege 2020.01.01-től 31.500,-Ft/hó (nettó 28.350,-Ft/hó).

A betegápolási díj iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

Az ügyfélfogadás jelenleg eltér a nyomtatványon feltüntetettől!
Aktuális információ az alábbi linken elérhető:

https://obuda.hu/blog/szervezeti_abra/ugyfelszolgalati-iroda/

Óbudai betegápolási díj kérelem

Vagyonnyilatkozat