Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbudai gyógyszertámogatás

Annak a szociálisan rászorult személynek, aki  az Szt. 49. §-ban szabályozott közgyógyellátásra való jogosultsággal nem rendelkezik és az alább feltüntetett egyéb feltételeknek megfelel, az egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében települési támogatásként óbudai gyógyszertámogatás (a továbbiakban: gyógyszertámogatás) állapítható meg.

A gyógyszertámogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell

a) a járási hivatal közgyógyellátásra való jogosultságról szóló határozatát vagy igazolását, valamint
b) a gyógyszertár által beárazott, a diagnosztizált betegséghez közvetlenül kapcsolódó gyógyszereket, felnőtt tápszereket, inkontinencia termékeket tartalmazó háziorvosi igazolást, továbbá a kezelőorvos által javasolt és a forgalmazó által beárazott, a kihordási időt is tartalmazó egyéb gyógyászati segédeszközre vonatkozó igazolást (a továbbiakban együtt: elismert gyógyszerköltség).

A gyógyszertámogatás havi összege

      a) egyedül élő személy esetében, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 430%-át, valamint az elismert gyógyszerköltsége eléri a jövedelme

aa) 7 %-át, 6.000,-Ft,
ab) 15 %-át, 10.000,-Ft;

      b) nem egyedül élő személy esetében, ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 360%-át, valamint az elismert gyógyszerköltsége eléri a családjában az egy főre jutó jövedelem

  1. ba) 10 %-át, 6.000,-Ft,
  2. bb) 20 %-át, 10.000,-Ft,

de legfeljebb az elismert gyógyszerköltség összege.