Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Óbudai jövedelempótló támogatás

Óbudai jövedelempótló támogatásra (a továbbiakban: jövedelempótló támogatás) jogosult, aki:
a) legalább 40%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 60%-os mértéket,
b) a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betölti és a jövedelempótló támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 2 évben az állami foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal legalább 180 nap időtartamig együttműködött vagy 180 nap keresőtevékenységet folytatott,
c) pályakezdő álláskeresőként kérelmét a tanulmányai befejezését követő 3 hónapon belül benyújtja,
továbbá saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, valamint keresőtevékenységet nem folytat.

Akkor nem biztosított a megélhetés, ha az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg
a) egyedülálló személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át,
b) családban élő személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át.

A jövedelempótló támogatás összege 25.000.-Ft/hó.

A pályakezdő álláskereső kivételével jövedelempótló támogatásra egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult.

A jövedelempótló támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt.

A jövedelempótló támogatásra jogosult egészségkárosodott személy az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ Családsegítő Szolgálatával (a továbbiakban Szolgálat) köteles együttműködni.

A jövedelempótló támogatásra jogosult pályakezdő álláskereső a Szolgálattal, valamint az állami foglalkoztatási szervvel köteles együttműködni.

A jövedelempótló támogatásra jogosult, a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő személynek az állami foglalkoztatási szervnél kérnie kell az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni.

A támogatás egészségügyi szolgáltatásra és helyi személyszállítási kedvezményre nem jogosít!

Egyösszegű jövedelempótló támogatás állapítható meg a Szolgálat javaslata alapján annak az aktív korú álláskereső személynek,

aki a kérelem benyújtását megelőzően legalább 1 hónapja nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel és a Szolgálattal együttműködik, továbbá akinek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 170%-át.

Az egyösszegű jövedelempótló támogatás iránti kérelmet – a szükséges mellékletekkel együtt – formanyomtatványon kell a Szolgálathoz benyújtani. A kérelmet, javaslatával együtt a Szolgálat továbbítja a Főosztályra.

Az ügyfélfogadás jelenleg eltér a nyomtatványon feltüntetettől!
Aktuális információ az alábbi linken elérhető:

https://obuda.hu/blog/szervezeti_abra/ugyfelszolgalati-iroda/

Óbudai jövedelempótló támogatás kérelem

Vagyonnyilatkozat