Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Rendkívüli családvédelmi támogatás

2015. március 1-jétől rendkívüli családvédelmi támogatás nyújtható, annak a rendkívüli élethelyzetbe került gyermeket nem nevelő
a) családnak, melyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180%-át; azaz a 51300 Ft-ot

b) egyedülálló személy esetén, vagy ha családban tartós beteg van, és az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 230%-át; azaz 65550 Ft-ot

c) egyedül élő személynek, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260%-át, azaz a 74100 Ft-ot

d) családnak, melynek minden tagja öregségi nyugdíjban részesül, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260 %-át, azaz a 74100 Ft-ot,

e) egyedül élő nyugdíjasnak, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 310%-át, azaz a 88350 Ft-ot

A rendkívüli családvédelmi támogatás összegének megállapítása során a Főosztály figyelembe veszi a kérelmező háztartásában élők jövedelmi viszonyait.

Tárgyévben legfeljebb öt alkalommal nyújtható a rendkívüli családvédelmi támogatás annak a háztartásnak, melynek
a) tagjai közül senki nem vett igénybe települési támogatást, vagy
b) tagjai közül valakinek ( óbudai lakhatási támogatás, óbudai betegápolási díj, óbudai gyógyszertámogatás, óbudai hátralékkezelési támogatás, óbudai jövedelempótló támogatás) ellátási formára való jogosultsága három hónapot meg nem haladóan állt vagy áll fenn.
Tárgyévben legfeljebb négy alkalommal nyújtható rendkívüli családvédelmi támogatás annak a háztartásnak, melynek tagjai közül valaki három hónapot meghaladóan lakhatási támogatásban vagy gyógyszertámogatásban részesül.

Tárgyévben három alkalommal nyújtható rendkívüli családvédelmi támogatás annak a háztartásnak, melynek tagjai közül valaki a tárgyévben három hónapot meghaladóan jövedelempótló támogatásban, vagy hátralékkezelési támogatásban, vagy betegápolási díjban részesül.

Az ügyfélfogadás jelenleg eltér a nyomtatványon feltüntetettől!
Aktuális információ az alábbi linken elérhető:

https://obuda.hu/blog/szervezeti_abra/ugyfelszolgalati-iroda/

Rendkívüli családvédelmi támogatás nyomtatvány

vagyonnyilatkozat