Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2015. március 1-jétől rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nyújtható annak a rendkívüli élethelyzetbe került
a) gyermekét nevelő családnak, melyben az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 230%-át; azaz 65500.-Ft-ot.

b) gyermekét egyedül nevelő szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260%-át, azaz 74100.-Ft-ot, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke külön-külön számítva nem haladja meg a gyermeket gondozó családban az öregségi nyugdíj legkisebb összegének harmincszorosát, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

A szülőktől külön élő nagykorú gyermeknek saját jogon is megállapítható a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, amennyiben a nagykorú gyermek létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás öt alkalommal adható a családnak, ha a tárgyévben
a) tagjai közül senki nem vett igénybe települési támogatást,
b) tagjai közül senki nem jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,
c) tagjai közül valakinek a ( óbudai lakhatási támogatás, óbudai betegápolási díj, óbudai gyógyszertámogatás, óbudai hátralékkezelési támogatás, óbudai jövedelempótló támogatás ) jogosultsága három hónapot meg nem haladóan állt vagy áll fenn.

Tárgyévben legfeljebb négy alkalommal nyújtható rendkívüli gyermekvédelmi támogatás annak a családnak, melynek tagjai közül valaki a tárgyévben három hónapot meghaladóan lakhatási támogatásban, gyógyszertámogatásban, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Tárgyévben három alkalommal részesülhet rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az a család, melynek tagjai közül valaki részére a tárgyévben három hónapot meghaladóan jövedelempótló támogatást, vagy hátralékkezelési támogatást, illetve betegápolási díjat állapítottak meg.

A tárgyévben egy háztartásnak legfeljebb öt alkalommal nyújtható rendkívüli családvédelmi és gyermekvédelmi támogatás összesen.