Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Szociális tanulmányi ösztöndíj

Szociális tanulmányi ösztöndíjra jogosult az a tanuló, aki(nek) általános iskolába jár, és az iskola első osztályát elvégezte, vagy valamely középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytat, és az előző tanévi tantárgyi átlag a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,50, vagy a fölött van, illetve amennyiben a bizonyítvány szöveges értékelést tartalmaz, a tantárgyak legalább 80%-ánál kiválóan megfelelt minősítést kell elérni, és a többi tantárgy értékelése sem lehet rosszabb, mint jól megfelelt, és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 260%-át, valamint kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik és ott életvitelszerűen él.

Az ösztöndíj összege 6 000 Ft/hó

Amennyiben a gyermek bizonyítványa kitűnő az ösztöndíj összege: 7000 Ft/hó

Kitűnőnek az számít, aki minden tantárgyból kiválóan megfelelt.

A szociális tanulmányi ösztöndíj megállapításához szükséges igazolások:

a) az igénylő és családtagjai jövedelemigazolása,
b) a tanuló/k születési anyakönyvi kivonatának másolata,
c) iskolalátogatási igazolás,
d) a megelőző tanév bizonyítványáról készített, az iskola által hitelesített másolat,

Ösztöndíjat csak az a gyermek kaphat, akinek a szülője, vagy más törvényes képviselője III. kerületi bejelentett lakcímmel rendelkezik és ott életvitelszerűen él. A szülőktől külön élő nagykorú középiskolai tanulónak saját jogon is megállapítható az ösztöndíj.

Az ösztöndíjat szeptember 1-től június 30-ig kell folyósítani.

Az ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet – az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon a gyermekét saját háztartásában nevelő szülő vagy más törvényes képviselő június 15-től november 30-ig nyújthatja be.