Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Védendő fogyasztók számára hatósági bizonyítvány kiállítása

Szociálisan rászoruló személyek védendő fogyasztóként történő nyilvántartásba vételéhez hatósági bizonyítvány kiállítása

(VET, GET)

Szociálisan rászoruló személyek védendő fogyasztóként történő nyilvántartásába vételéhez vagy a nyilvántartásba vételének meghosszabbításához az ügyfél kérelmére a Hivatal Hatósági Bizonyítványt állít ki.

Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

a) a Szoc.tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§ szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.

Az igazolást az ügyfél kérésére állítjuk ki, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 95. § (1) bekezdése, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak, vagy a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.

 A szolgáltató a védendő fogyasztókról vezetett nyilvántartásában a szociálisan rászoruló személyként szereplőt írásban tájékoztatja, és egyúttal megküldi részére a szükséges adatlapot.