Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Veszélyhelyzeti krízistámogatás

Veszélyhelyzeti krízistámogatás állapítható meg annak a Budapest III. kerületében lakcímmel rendelkező, és legalább 1 éve életvitelszerűen itt élő kérelmezőnek, akinek munkaviszonya igazolhatóan a veszélyhelyzet időszakában szűnt meg, vagy munkaviszonya fennáll, azonban a munkáltató semmilyen javadalmazásban nem részesíti és táppénzben sem részesül, valamint családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 57.000.-Ft-ot (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át).

Veszélyhelyzeti krízistámogatásként évente egyszeri legfeljebb 120.000 Ft összegű támogatás adható.

A kérelmet a szükséges mellékletek csatolásával formanyomtatványon, a veszélyhelyzet időszakában és annak megszüntetését követő 30 napon belül lehet benyújtani.