Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Alkalmazott jogszabályok

Törvények

 

2006. évi LIII. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről
2016. évi CL. törvény Az általános közigazgatási rendtartásról
2016. évi LXXIV. törvény Településkép védelmi törvény
1997. évi CXLI. törvény Az ingatlan-nyilvántartásról
1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről
1996. évi LVIII. törvény A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
1996. évi XXI. törvény A területfejlesztésről és a területrendezésről
1995. évi LIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi LIII. törvény A természet védelméről
1990. évi XCIII. törvény Az illetékekről
1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről

 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény; Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet 109. §; A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet
 

Kormányrendeletek

 

155/2016. (VI.13.) Korm. r. a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről
313/2012. (XI.8.) Korm. r. az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
284/2007. (X.29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
312/2012. (XI.8.) Korm. r. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
194/2009. (IX. 15.) Korm. r. az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
266/2013. (VII. 11.) Korm. r. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről
191/2009. (IX. 15.) Korm. r. az építőipari kivitelezési tevékenységről
185/2009. (IX. 10.) Korm. r. a hatósági közvetítőkről
176/2008. (VI. 30.) Korm. r. az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról
487/2013. (XII. 17.) Korm. r. az építésügyi, építésfelügyeleti és az örökségvédelmi hatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és kormánytisztviselők építésügyi vizsgájára és szakmai továbbképzésére vonatkozó részletes szabályokról.
343/2006. (XII. 23.) Korm. r. az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
245/2006. (XII. 5.) Korm. r. az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
146/2014. (V. 5.) Korm. r. a felvonókról, mozgólépcsőkről, és mozgójárdákról.
253/1997.(XII.20.) Korm. r. az országos településrendezési és építési követelményekről
275/2013.(VII.16.) Korm. r. az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól.
531/2017. (XII.29.) Korm. r. az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró hatóságok kijelöléséről

 

 

Miniszteri rendeletek

 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
24/2009. (IX. 30.) NFGM r. a telekalakítási és építési tilalom elrendeléséről
22/2009. (VII. 23.) ÖM r. a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról
7/2006. (V. 24.) TNM r. az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes r. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes r. az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
85/2000. (XI. 8.) FVM r. a telekalakításról

 

Önkormányzati rendeletek

 

20/2018. (VI. 26.) Óbuda-Békásmegyer  Építési Szabályzata. (ÓBÉSZ)
36/2017. (IX. 29.) Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről.