Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Egyszerűsített bejelentési ügyek (kötelező szakmai konzultáció)

Egyszerű bejelentés 2017. január 1-jétől

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 33/A §. rendelkezései szerint a 300 m²-t meg nem haladó összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, valamint műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 m² összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése és a legfeljebb 300 m² összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározott átalakítása és ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés esetén az építkezés egyszerű bejelentés alapján végezhető.

Az egyszerű bejelentés – amennyiben arról jogszabály külön nem rendelkezik – nem ad felmentést az építési munkákra vonatkozó általános jogszabályok betartása alól. Ezért az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek tervezése, kivitelezése során is érvényre kell juttatatni többek között az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: OTÉK) meghatározott alapvető követelményeket, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kivitelezési kormányrendelet) foglaltakat.

NYOMTATVÁNY: Kötelező szakmai konzultáció iránti kérelem

2016.

2017.

2018.