Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Kérelem benyújtása

2013. január 1-től szinte valamennyi, az építésügyi hatósági eljárások menetét, módját, helyét  érintő jogszabály jelentősen megváltozott.

A legfontosabb, ügyfeleket (építtetőket, tervezőket,szomszédokat) érintő jogszabályi változásokat az alábbiakban igyekszünk a lehetőségek szerint leegyszerűsítve, eligazításként ismertetni:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 53/A. §  értelmében az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásban az eljáró hatóság és a szakhatóság az eljárást és annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le.

Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentá­ciós Rendszer (ÉTDR) egy központi, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást országos szinten egységesen támogató informatikai rendszer.

Fontos tudnivaló, hogy Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 312/2012. (XI.8.) Korm. rend.) 8. § (1) bekezdése szerint “Kérelemre induló eljárás esetén a kérelem az ÉTDR rendszeren keresztül vagy személyesen, elektronikus adathordozón terjeszthető elő.”

A formanyomtatvány megtalálható (és onnan letölthető) a www.e-epites.hu weboldalon található ÉTDR/formanyomtatványok menüpontra kattintva.

FONTOS! A formanyomtatvány adatainak teljes körű kitöltése és lehetőség szerint e-mail cím megadása, mert így gyorsítható jelentős mértékben az ügyintézés menete. 

A kérelemhez adathordozón (CD, DVD stb.) vagy az ÉTDR‐be történő feltöltéssel (pdf/A formátumban) mellékelni kell:

  • a tervező által elkészített építészeti‐műszaki dokumentációt,
  • ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, a szakhatóságok számára benyújtandó dokumentációt is.

Építésügyi hatósági kérelmek benyújtásának lehetőségei:

  1. ÉTDR-en keresztül, elektronikusan:

Ehhez ügyfélkapus jogosultság szükséges. Az ÉTDR-en történő kérelem benyújtásának és a mellékletek feltöltésének módja a www.e-epites.hu honlapján olvasható.

  1. Hivatalunk ügyfélszolgálatán személyesen digitális adathordozón keresztül:

Amennyiben személyesen szeretnék benyújtani, akkor az ügyfélszolgálat munkatársainak a kérelmet az ÉTDR –ben rögzíteni szükséges. Fontos tudnivaló, hogy a kérelemhez szükséges tervdokumentációt  minden esetben csak elektronikus adathordozón lehet benyújtani, melyet munkatársunk szintén feltölt a rendszerbe. Miután a kérelem és mellékletei rögzítésre kerültek, munkatársunk egy igazolást állít ki erről, melynek átvételét a kérelem benyújtójának aláírásával igazolnia kell.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÉTDR rendszerbe a munkatársunk által történő adatok rögzítése időigényes folyamat, ezért szíves türelmüket kérjük a várakozásért és az esetleges sorban állásért.

A várakozások elkerülése érdekében javasoljuk, hogy amennyiben lehetőségük van rá az ÉTDR-en keresztül, elektronikusan nyújtsák be kérelmüket.

A 312/2012. (XI.8.) Korm. rend. 7. § (3) bekezdése szerint “Kérelemre induló eljárásokban a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell az eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj megfizetését.” Az eljárásokhoz szükséges illetéket banki átutalással vagy az ÉTDR fizetési portálján keresztül lehet megfizetni.

Az ÉTDR rendszerrel kapcsolatos további, ügyfeleket is érintő információ a www.e-epites.hu oldalon olvasható. Javasoljuk a fenti weboldalon a lakossági tájékoztatók (itt találhatnak a többi hatósági engedélyezési eljárással kapcsolatban is részletes tájékoztatást) és az ÉTDR /Ügyfelek számára menüpont figyelmes áttekintését és figyelemmel kísérését, valamint az Ügyfelek számára kiadott felhasználói kézikönyvben foglaltak megismerését, mert így juthatnak hozzá leggyorsabban az elektronikus engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos információkhoz és szerezhetnek tudomást az ügyfeleket érintő jogszabályi változásokról.