Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Településképi vélemény

Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról, valamint a helyi építészeti-műszaki tervtanács működéséről és eljárási rendjéről szóló 24/2013.(III.29.) önkormányzati rendeletnek megfelelően a főépítész, illetve a helyi építészeti-műszaki tervtanács szakmai álláspontjára alapozva alakítható ki a településképi vélemény.

A településképi véleményezési eljárás kérelemre indul, az ÉTDR elektronikus tárhelyre feltöltött eljárás keretében a települési önkormányzat polgármestere a megkereséstől számított 15 napon belül az illeszkedési követelmények teljesítésével kapcsolatban véleményt adhat a jogszabályban meghatározott építésügyi hatósági engedélykérelmekhez. A polgármester álláspontja kialakításához az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint kikéri az önkormányzati építészeti-műszaki tervtanács vagy a főépítész véleményét.

Felhívjuk tisztelt kérelmezők/építtetők figyelmét, hogy a településképi véleményezési eljárás megelőzi a hatósági engedélyezési eljárást.

A Polgármester településképi véleménye ellen önálló jogorvoslatra nincs lehetőség, a vélemény csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Vonatkozó jogszabályok:

  • évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről (Étv.) 6/A. § (2) a) pont, valamint 30/C. §;
  • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról, 14. §;
  • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 21. § – 22.§;
  • Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról, valamint a helyi építészeti-műszaki tervtanács működéséről és eljárási rendjéről.
  • Óbuda-Békásmegyer településképének védelméről szóló 36/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet
  • A helyi építészeti-műszaki tervtanács működéséről és eljárási rendjéről szóló 37/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet

Egyes hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységeket megelőzően településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni.

Az eljárást az ügyfél a Polgármesternél kezdeményezheti a Polgármesternek címzett, kitöltött kérelem és a véleményezendő tervdokumentáció benyújtásával.

A véleményezendő tervdokumentációt digitális formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre (ÉTDR) kell feltölteni és ahhoz a Polgármesternek hozzáférést kell biztosítani.

Az eredeti aláírt kérelem, valamint 1 példány nyomtatott tervdokumentáció személyesen, vagy postai úton nyújtható be. (Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda – 1033 Bp., Harrer Pál utca. 2., vagy Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Várostervezési Iroda – 1033 Bp., Hídfő utca 18.).

Az eljárás díj- és illetékmentes.

KÉRELEM konzultációs tervtanácsi állásfoglalás

KÉRELEM településképi vélemény