Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Tervtanács

Legközelebbi tervtanács időpontja

A helyi építészeti-műszaki tervtanács elsődleges feladata a – 24/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet alapján – településképi véleményezésre benyújtott tervekhez kapcsolódó szakmai álláspont kialakítása.

A tervtanácshoz véleményezés céljából kötelezően benyújtandó tervek:

 • a településképi véleményezési tervek:
   • valamennyi olyan épület és épületegyüttes estében rendeltetéstől függetlenül, amely bruttó alapterülete meghaladja az 1000 m2-t,
   • valamennyi olyan épület és épületegyüttes esetében rendeltetéstől és alapterülettől függetlenül, amelynek hasznos szintterülete meghaladja az 1000 m2-t,
   • helyi védett építészeti érték átalakítása, felújítása, bővítése esetében,
   • műemléki jelentőségű területen, vagy műemléki környezetben lévő építmény, valamint hirdető berendezések és hirdetmények esetében,
   • tömbtelkek beépítése, valamint kettőnél több rendeltetési egységet tartalmazó építmény esetében,
   • a Virágosnyereg út – (20646/6) hrsz. alatti közterület – Kocsis Sándor út (Harsánylejtő) – (20646/24) hrsz. alatti közterület által határolt területen belül új építésű épület esetében,
   • új építésű lakóépület esetében, amely bruttó alapterülete a 200m2-t meghaladja.
 • közterület-alakítási, környezetrendezési tervek,
 • kiemelt jelentőségű kerületi szabályozási tervek,
 • lakótelepi övezetben a legalább négyszintes épületek homlokzatszínezési terve.

Óbuda-Békásmegyer Építészeti-Műszaki Tervtanácsa jellemzően keddi vagy csütörtöki napon ülésezik, a bírálandó tervek mennyiségétől függő periódusban, a Főépítészi és Várostervezési Iroda helyiségében.

A helyi építészeti-műszaki tervtanácshoz benyújtandó tervek előzetes véleményezésével kapcsolatban – legfeljebb egy alkalommal – konzultációs jellegű bemutatás kérhető, melyről közbenső állásfoglalás készül. A konzultációhoz papír alapú tervek benyújtása szükséges.

BENYÚJTANDÓ TERVDOKUMENTUMOK

A kérelemhez mellékelt építészeti-műszaki tervdokumentációt a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint kell összeállítani.

Az építészeti-műszaki tervdokumentációt olyan tartalommal kell benyújtani, hogy arról egyértelmű vélemény legyen alkotható. Az elbírálhatóság érdekében a tervdokumentáció léptéke és tartalma az engedélyezési tervdokumentációval azonos lehet. Kérjük a tervezőket, hogy a tervdokumentáció összeállítása során vegyék figyelembe az alábbi javaslatainkat:

A tervdokumentáció javasolt elemei:

   • helyszínrajz 1:500-as léptékben, amelyen ábrázolandó a tervezéssel érinttet, valamint szomszédos ingatlanokon álló építmények tetőfelülnézete, továbbá terepviszonyok változtatása és a faállomány;
   • rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról;
   • a változással érintett beépítési paraméterek megfelelőségének igazolására alkalmas méretezett idomtervek;
   • tervezési terület és környezete bemutatására alkalmas fotódokumentáció;
   • jellemző szintek alaprajza 1:100-as léptékben ábrázolva;
   • metszetek, a megértéshez szükséges mértékben 1:100-as léptékben ábrázolva, meglévő/tervezett terepvonal megjelenítésével;
   • tervezéssel érintett homlokzatok 1:100-as léptékben ábrázolva, anyaghasználat egyértelmű meghatározásával és megjelenítésével; vagy homlokzati részletrajz (pl.: ablaknyitás)
   • felmérési dokumentáció 1:100-as léptékben meglévő épület felújítása, átalakítása, bővítése esetén;
   • utcakép, ha a tervezett építmény az utcaképben megjelenik (zártsorú beépítés esetében midig);
   • homlokzat-színezési terv városképileg kiemelt területen, valamint védett vagy védelemre javasolt épületet érintő építési tevékenységek esetében;
   • legalább két-két madártávlati, valamint szemmagasságból ábrázolt látványterv vagy modellfotó;
TERVTANÁCSI TAGOK

Szécsi Zsolt főépítész – a tervtanács elnöke.

ifj. Benczúr László, Csernyus Lőrinc, Debreczeni Árpád, Ferencz Marcel, Grekofski Nathalie, Hanusovszky Andrea, Hevesi Károly, Kátai Éva, Kravár Ágnes, Peschka Alfréd, Sebestyén Szilvia, Szczuka Levente, dr. Szűcs Endre, Takács Viktor, Töreky Balázs, Turi Attila, Vadász Bence, Zsigmond László – tervtanácsi tagok.

Jakab Tamás – BÉK III. kerületi kamarai biztos.

Kajáti Ágnes – a tervtanács asszisztense, és

Zsólyomi Réka – a tervtanács asszisztense.

Tervtanács legalább – az elnökkel együtt – 5, rendkívül sürgős esetben 3 taggal ülésezik.

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK:

KÉRELEM konzultációs tervtanácsi állásfoglalás

KÉRELEM településképi vélemény