Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Tulajdonosi hozzájárulás

Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények felújításával, valamint a közutak és közutak részét képező járdák burkolat bontási tilalmának, illetve a felbontott burkolatok helyreállítására (út, csatorna, víz, gáz építése, felújítása) vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás.

A hozzájárulás megadása bizottsági véleményezés alapján történik.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, lakások, intézmények tekintetében a Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság dönt, a beérkezett kérelmeket döntésre az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. készíti elő.

Önkormányzati tulajdonú közterületek tekintetében a Városfejlesztési Bizottság dönt, a beérkezett kérelmeket döntésre a Főépítészi és Várostervezési Iroda készíti elő.

Az eljárás elindításához szükséges:
– kérelem,
– építési engedélyezési tervdokumentáció, vagy (közművek által engedélyezett) kiviteli terv,
– szükség esetén forgalomtechnikai terv