Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

180 éve született Harrer Pál, Óbuda első polgármestere

2009. október 21., 16:01

180 éve született és 95 éve halt meg Óbuda első polgármestere, Harrer Pál. A kettős évforduló kapcsán méltó megemlékezésképp Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2009 novemberében egész alakos köztéri szobor állításával tiszteleg Harrer Pál előtt, ezáltal is elismerve Óbuda első polgármesterének emberi nagyságát, Óbudáért tett érdemeit.

Harrer Pál
(1829. október 18. – 1914. július 26.)
Harrer Pál 1829-ben született Óbudán. Szülei szőlősgazdák voltak, ám ő a családi tradíciók követése helyett – bal kezének születési rendellenessége miatt – gyermekkorától kezdve a hivatali pályára készült. Az elemi iskolát Óbudán, a gimnáziumot Esztergomban, majd Budán végezte. Jó tanuló volt, de a család anyagi körülményei nem tették lehetővé továbbtanulását.
Életpályája szorosan kötődött szülőhelyéhez. Tisztviselőként mindig Óbudáért akart dolgozni: 1848-tól Óbuda városánál írnoki állást vállalt, majd 1850-től a jegyzői feladatokat látta el. 1872-1873 között az új községi törvény hatására Óbuda első polgármestere lett, majd Pest, Buda és Óbuda egyesítése után 1885-ös nyugdíjba vonulásáig a kerületi jegyzői tisztséget töltött be.
Harrer Pálról fia, Ferenc így vall: „mindig tárgyilagos volt, a dolgokat érzelmek és szenvedély nélkül szemlélte. E tulajdonságok fejlesztették ki élete vezető elvét: a közérdek mindenek fölé helyezését.” Óbuda első polgármesterénél a közérdek az egész nemzet érdekét jelentette. Kitűzött célját, miszerint Óbudáért dolgozzon, megvalósította; tevékenységét, emberi nagyságát nemcsak az óbudai lakosok, hanem a kormány is elismerte, életpályájáért királyi kitüntetésben részesült.

Harrer Pál életét, személyiségét a lexikoni leírásokon túl Harrer Ferenc: Egy magyar polgár élete című művéből ismerhetik meg igazán Óbuda-Békásmegyer lakosai. A különböző életrajzok azonban mind a születés időpontját, mind a születés helyét illetően eltéréseket mutattak, ezért Önkormányzatunk utána járt a kérdéses adatoknak. Levéltári források szerint – születési anyakönyv – Óbuda első polgármesterének helyes születési adatai: Óbuda, 1829. október 18.