Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

A decemberi testületi ülés döntései

2017. december 15., 13:29

Javaslat született közterület elnevezésre, döntöttek több együttműködési megállapodás megkötéséről, továbbra is elérhető lesz a videotolmács-szolgáltatás a Hivatal Ügyfélszolgálatán. Napirenden voltak ezek is.

A testületi ülés elején Bús Balázs polgármester emlékezett a nemrég elhunyt Hoffman Iván egykori önkormányzati képviselőre. A vállalkozó, politikus 2002-ben és 2006-ban szerzett listás képviselői mandátumot a III. kerület képviselőtestületében. Cégei által segítette a városrész megújítását. Részt vett többek között a Szentlélek tér, a Szentháromság szoborcsoport, a békásmegyeri református templom, a Flórián téri park és a polgármesteri hivatal díszkivilágításának korszerűsítésében. 66 évet élt.

Szintén emlékeztek a képviselők Varga Gábor esperesre, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papjára, a Szent József Plébánia lelkipásztorára. Békásmegyer Ófalu egyházközségi elnöke visszaemlékező szavai szerint: „Akkor még nem tudhattuk, hogy egy angyalt küldött hozzánk a Mindenható. Kicsivel és naggyal, öreggel és fiatallal azonnal megtalálta a legszívélyesebb hangot.”

Rövidesen lejár a Pitypang Művészeti Óvoda, valamint a Cseresznyevirág Művészeti Óvoda jelenlegi vezetőjének határozott idejű megbízása. Az intézmények folyamatos működésének biztosítása érdekében a képviselők döntöttek a két óvoda esetében az óvodavezetői álláshelyek betöltésére pályázat kiírásáról. A pályázati kiírás megjelenik majd az az Oktatási és Kulturális Közlönyben, a Közszolgálati Állásportálon, valamint a helyben szokásos módon: az obuda.hu weboldalon valamint az Óbuda újságban.

Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. elkészítette az idei évi siófok-sóstói táborokról szóló beszámolóját. Ha turnusban összesen 955 gyermek táborozott idén a Balaton mellett június és július hónapokban. Augusztusban, három turnusban 174 óbudai nyugdíjasnak is lehetősége volt egy-egy hetes balatoni nyaralásra. A táborozásról szóló beszámolót a képviselőt elfogadták.

Jerzy Snopek úr, a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövetének, valamint Tarlós István Budapest főpolgármesterének javaslatára a képviselő-testület támogatja a Fővárosi Önkormányzat azon szándékát, miszerint közterületet kíván elnevezni Adam Mickiewiczről, emléket állítva a nagy lengyel nemzeti költőnek. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Bp., III. kerület 23152/36 helyrajzi számú közpark a III. kerület Vízimalom sétány környezetében elhelyezkedő terület, mely így a jövőben az Adam Mickiewicz park nevet viseli majd. Míg Varsóban a Petőfi-emlékezet több formában is jelen van (utcanév, iskola és szobor is), addig Budapest nem őrzi emlékét sem közterületnévvel, sem más formában a legnagyobb lengyel költőnek.

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ pályázatot kíván benyújtani a KEHOP-5.2.11. kódszámú „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása központi költségvetési szervek részére” című pályázati felhívásra. Sikeres pályázat esetén a négy kerületi oktatási intézmény: a Kerék Általános Iskola és Gimnázium, a Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a Pais Dezső Általános Iskola valamint az Óbudai Árpád Gimnázium épületén létesülhet környezetbarát napelemes energiaszolgáltató rendszer. A pályázaton való részvételhez a képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást megadta.

A kárpátaljai Aknaszlatina községgel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat révén került Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata kapcsolatba azzal a céllal, hogy segítse a településen élő magyarok életkörülményeit, kiemelt figyelmet fordítva az ott élő magyar nemzetiségű diákokra. A kialakult harmonikus együttműködés eredményeképpen 2015-ben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákba járó iskolásoknak Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásával állított össze tanszercsomagot, az iskolakezdéshez szükséges felszereléseket kétezer gyerek kapta meg az első tanítási napon. Járt már Óbudán a kárpátaljai község delegációja, és a tavalyi évben viszontlátogatásra is sor került. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ingyenes diáküdülést is szervezett az aknaszlatinai magyar nemzetiségű diákok részére Budapesten és Sóstón is 2016-ban és 2017-ben is. Az aknaszlatinai Bolyai János Középiskola 1989-től működik önálló magyar tannyelvű oktatási intézményként. Az iskolaigazgató tájékoztatása szerint az Ukrajnában kialakult helyzetre figyelemmel jelenleg már az iskolában tanulók étkeztetése sem megoldott állami támogatás hiányában. A 2017–2018-es tanévben az iskola 1-11 osztályban összesen 147 diák tanul magyar nyelven. A képviselők döntésével ő étkeztetésükhöz nyújt támogatást Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a Magyar Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével.

Továbbra is videotolmács- szolgáltatás segíti a hallássérült és siketvak személyek ügyintézést az Ügyfélszolgálaton.Az önkormányzat képviselő-testülete  még 2015. decemberében döntött arról, hogy e speciális kommunikáció felgyorsítására telepíti a rendszert.  Ennek lényege, hogy amennyiben hallássérült ügyfél keresi fel a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatát, ott, az előre telepített, speciális számítógépes szoftver segítségével felhívják a videotolmács-szolgálatot, ahol a tolmács online fordít jelnyelven az ügyfél felé és szóban az ügyintéző felé. A videotolmács innovatív technológiája közelebb visz az egyenlő bánásmód megvalósulásához.Az elmúlt két év tapasztalata szerint a szolgáltatás jól működik, ezért a jövőben is indokolt ennek folytatása, annak érdekében, hogy a hallássérült és siketvak személyek is önállóan, zökkenőmentesen intézhessék ügyeiket. Mindezek figyelembe vételével a szerződés meghosszabbításáról döntöttek a képviselők, amely így 2018. decemberig biztosítja a lehetőséget.

Fotó: Benkő Vivien Cher

Több együttműködési megállapodás, illetve támogatási szerződésmegkötéséről is döntöttek a városatyák. Köztük az Európalánta Közhasznú Egyesület támogatásáról is, amely megvalósítja Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata azon célkitűzését, hogy a felnövekvő generáció már az óvodában megismerje a környezettudatos lét alapjait. Az Egyesület a fenti célokat olyan eszközökkel éri el elsősorban, amelyek korcsoporthoz igazodva, az érzelmeken keresztül, játékos formában adják át az ismereteket. Fennállásuk óta arra törekszenek, hogy élményközpontú környezeti nevelési programokkal formálják a jövő generáció szemléletét egyéni és közösségi szinten. 2015 óta telephelyük a III. kerületben van, helyi szakértőkkel, oktatási intézményekkel és civil szervezetekkel működnek együtt.

A „Könyvet házhoz” szolgáltatás 2007. április 12. óta üzemel a kerületben, a szolgáltatásnak köszönhetően könyvek, folyóiratok, egyéb dokumentumok jutnak el az idős, beteg – mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött – emberekhez. A szolgáltatást a FSZEK III. kerületi fiókkönyvtárai mellett az önkormányzat saját intézménye, az Óbudai Platán Könyvtár is biztosítja. A sikeres együttműködésnek köszönhetően évről-évre rendszeresen több, mint 20 rászoruló veszi igénybe a sajátos kulturális szolgáltatást, akik így nemcsak a könyvújdonságokhoz, napi folyóiratokhoz jutnak hozzá, hanem megtapasztalják az emberi törődést is. Az igénylők száma az előző évben is – a korábbi évekhez hasonlóan – 20 fő körül mozgott. A kölcsönzött dokumentumok száma több mint, 2000 dokumentum volt. A könyvtárosok tapasztalatai azt bizonyítják, hogy szükség van a “könyvet házhoz” szolgáltatásra. A testület az együttműködés folytatásáról döntött.

Ugyancsak együttműködést szavaztak meg a képviselők a Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvánnyal (BHRG Alapítvány), amely 1993 óta – megalakulástól kezdődően – eltérő fejlődésű gyermekeket lát el egyéni és kiscsoportos mozgásterápiákkal, valamint kognitív fejlesztésekkel. Fél éves kortól 12 éves korig fogadják a sérült idegrendszerű gyermekeket, valamint az ép intellektusú, de tanulási, viselkedési vagy mozgási problémákkal küzdő gyermekeket. A Tavasz u. 5. szám alatt és az Erdőalja u. 176-ban évente 6-700 család kap rendszeresen ellátást. Az itt dolgozók célja a korai fejlődési eltérések felismerése, amikor azok még jó eséllyel korrigálhatók. Szűrővizsgálati protokolljaikat a magyar és a nemzetközi ajánlások figyelembe vételével, az Alapítvány több mint 20 éves tapasztalata alapján állították össze és folyamatosan fejlesztik. Az Alapítvány fordult az Önkormányzathoz azzal, hogy szívesen bekapcsolódnának aktívabban a III. kerületi egészségügyi, szociális ellátásba és örömmel együttműködnének az Önkormányzattal e cél megvalósításában.​​

Szavazataival a további együttműködést támogatta a testület, az Óbudai Kézilabda Sportiskola Sportegyesület kapcsán is. A sportegyesület célja a korosztályos kézilabda utánpótlás nevelés a szivacs és kézilabda sportágban 5 éves kortól 18 éves korig. Fiú és lány csapataiknak országos szinten elismert szakmai sikereik vannak az U7 korosztálytól az U14 korosztályig. Fő céljuk a kerületben élő és tanuló gyermekek foglalkoztatása; kiszámítható, tervezhető, egész éves edzésprogrammal. A kerületi iskolákkal folyamatosan együttműködve igyekeznek minél több fiatalt megszólítani, feladatuknak tekintik az amatőr sportolók nevelését, a tehetségek gondozását, valamint az egészséges életmódra nevelést a III. kerületben.

Elfogadta a képviselő-testület az idén esedékes beszámolót, amely az önkormányzati főépítész elmúlt 4 évnyi munkáját összegzi. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer főépítészi tisztét 2013 szeptembere óta Massányi Katalin látja el. A beszámoló az alábbi területeken végzett munkájára és elért eredményeire tér ki:

  • kerületi szabályozási tervek – kerületi építési szabályok
  • tervtanács, településképi véleményezés
  • településkép védelmi törvény, településképi rendelet és azok módosításai
  • környezetrendezések (közterületek, zöldterületek)
  • közterületi kitelepülések
  • Fővárosi tervek, szomszédos kerületek, települések tervei
  • egyéb adatszolgáltatás, tájékoztatás- ügyfélszolgálat