Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Adóváltozások, kamerarendszerek – ülésezett a képviselő-testület

2015. november 13., 12:27

Az ülés napirendjének elfogadását megelőzően a közelmúltban elhunyt Kobzos Kiss Tamás emléke előtt egy perces néma felállással tisztelgett a képviselő-testület

1Első fordulóban tárgyalták az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló rendelet-tervezetet. Ennek lényege, hogy az önkormányzat beruházásaihoz az érintett lakosság anyagilag hozzájárul, így közép és hosszú távon több beruházás valósulhat meg. Például az útépítések során az önkormányzat gondoskodik az érintett ingatlanok gépjármű behajtóinak egységes és szabványos kialakításáról az ingatlanhatár és a kiépített közút között (kivéve, ha az érintett írásban lemond erről), vagy a megvalósított közművesítési beruházásokat követően befizetett hozzájárulással az érintettek jogot kapnak a rácsatlakozásra, a mérőhelyig történő kiépítéssel.

Több ponton módosult a helyi adókról szóló rendelet. A képviselő-testület a 2012-ben elkezdett helyi adópolitika következetes folytatásaként – az adóbevételeit az adóterhek fokozatos átcsoportosításával, differenciált adóztatás révén biztosítja. Erre tekintettel a testület az építményadó általános mértékét 1600 Ft/m²/év összegben, míg a telekadó általános mértékét 160 Ft/m²/év összegben határozta meg. A 3000 m²-t meghaladó bevásárlóközpontok, üzletek után, továbbá a Római-parton lévő épületek, épületrészek után, valamint a zenés táncos rendezvények céljára használt, legalább 250 fő befogadására alkalmas épület, épületrész után a fizetendő adó mértéke – a törvényben meghatározott maximum mértékhez igazodva – 1848 Ft/m²/év lett. A 2016-ra vonatkozó adómértékek kialakítása során – az adózói észrevételekre tekintettel – a korábbiaknál markánsabb hangsúlyt kaptak az egyes adóztatott ingatlanok értékbeli különbségei, ennek megfelelően a telekadóban jelentős kedvezményrendszer került kidolgozásra.

Az Óbudai Vagyonkezelő által kezelt – nagyobb albetét számú – társasházak egy részében a korábbi években már kiépített kamerarendszert. Ennek folytatásaként most a Szentendrei út 36. és a Margitliget utca 2. alatti 15 emeletes házakban, illetve a Víziorgona u. 9., Víziorgona u. 4., és a Juhász Gyula utca 9. alatti 10 emeletes házakban telepít biztonsági kamerarendszereket. Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatásként biztosítja ezek kiépítését a lakóközösségek részére.

A Reménység utca 3. számú társasház kérelemmel fordult a polgármesterhez gázellátási problémáinak megoldása érdekében. (A társasház egyik lakásában észlelt gázszivárgás miatt a szolgáltató kizárta az egész házat a szolgáltatásból, így az épületben nincs fűtés, meleg víz és főzési lehetőség.) A gázhálózat teljes cserére szorul, amíg ez nem történik meg a szolgáltató nem kapcsolja vissza a társasházat a hálózatba. A teljes gázhálózat cseréje több mint 3,5 millió forintba kerül, azonban a ház lakói nagyrészt idős emberek, akik nem tudnak ekkora összeget előteremteni.
A kialakult helyzet sürgős megoldása érdekében az önkormányzat támogatási szerződést kötött a társasházzal. Ennek értelmében az önkormányzat  a probléma kezelésére kettőmillió-hatszázhatvanegyezer-ötszázhatvanegy forint összegű támogatást nyújt vissza nem térítendő, illetve kamatmentes kölcsön formájában.

Ahhoz is hozzájárultak a képviselők, hogy a Kiscelli út 66. szám alatti társasház födém megerősítésének, illetve gázhálózat felújításának pénzügyi elszámolását (a számlák keltezési, illetve teljesítési dátumaival kapcsolatos problémák ellenére) a Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya elfogadja.

Az idei szezonban 846 gyermek és mintegy 176 nyugdíjas pihenhetett az önkormányzat sóstói üdülőjében, táborában. A nyaralók számára a szervezők egyebek mellett egészséges termékeket kínáltak a büfében, egészséges étlapot állítottak össze, a minőség mennyiség megőrzésével. Ezek mellett természetesen voltak sportprogramok, filmvetítések kertmozi kialakításával, és vetélkedők. A tábor infrastruktúrája is megújult. A táborvezetői faház erkélyét szigetelték, újraburkolták, a ház szerkezetét megerősítették. Kijavították a kültéri vizesblokk tetejét, és megkezdődött a sátrak betontalapzatának felújítása is, miközben a kőházak felújítása, komfortosabbá tétele  is megkezdődött. A képviselő-testület elfogadta az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolóját.

A Ganz Villamossági Evezős Klub telephelyének fejlesztése érdekében szeretnének egy új, kétszintes, 170 m2 alapterületű öltözőt, vizesblokkot és a szárazedzéseket kiszolgáló kondicionálótermet felépíteni, amelyhez kérik Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatását. Miután a Magyar Kajak-Kenu Szövetség kiemelt fontosságúnak tartja, hogy a 2013-2020-ig tartó fejlesztési programban megújuljanak és fejlődjenek tagszervezeteinek létesítményei, ezért vállalja az infrastrukturális fejlesztés támogatását. A Klub tevékenysége természetesen Óbuda-Békásmegyer lakosságának egészségmegőrzése és a sportolás kerületi népszerűsítése szempontjából is fontos ezért az önkormányzat az együttműködési megállapodás megkötése után jelentős támogatást biztosít e cél megvalósításához.

A kerület családiházas övezeteiben élők részéről egyre nagyobb számban érkezett panasz, amelyekben a közutak forgalomcsillapítását kérik. Ilyen munkákat az önkormányzat korábban is végzett, többnyire lakótelepek belső területein. Forgalomcsillapításra az övezeti kialakítás a leghatékonyabb, ezért korlátozott sebességű övezet, vagy lakó-pihenő övezet kijelölése hozhat eredményt. A Városüzemeltetési Főosztály felmérte azokat a területeket, ahol indokolt és lehetséges forgalomcsillapított övezet kijelölése, ezek Csillaghegy, Táborhegy, Remetehegy, Testvérhegy és Rómaifürdő egyes részei. A képviselők elfogadták, az új övezetek tervezést és engedélyeztetést lehetővé tevő források elkülönítését.

Az Óbudai Kulturális Központ udvar-felújítási tervei már korábban elkészültek, a Corvinus Egyetem hallgatóinak írtak ki pályázatot az átalakításra. A megvalósítás is megkezdődhet, mert a játszótér udvaron belüli áthelyezésére a mai döntésükkel biztosítottak fedezetet a képviselők. Az Óbudai Kulturális Központ udvarán közösségi kert is lesz a Városi Kertek Egyesület közreműködésével.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az önkormányzat között a kerületi szociális, gyermekjóléti problémák megoldása, a hajléktalanság kezelése, valamint az idősgondozás hatékony biztosítása érdekében 2010 óta van együttműködési megállapodás. A Szeretetszolgálat a szerződés értelmében az Önkormányzat illetékességi területén lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen ott tartózkodó személyek számára számos ellátást biztosít. Munkájuk eredményeként 2012-ben elnyerték a Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díjat. A téli krízisidőszakban évről évre megszervezik a rászoruló, fedél nélkül élő emberek élelmezését. A kerületünkben 40 fedél nélkül élő ember számára biztosítanak szendvicset vagy konzervet, készételt, forró teát, az ünnepek környékén édességet is. A 2015. október 15-től 2016. március 31-ig tartó programot a képviselőtestület döntése értelmében az önkormányzat anyagilag is támogatja.

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete (VGYKE) és Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2012 és 2014 között a „Közösség lámpásai” program keretében aktívan együttműködött a kerületben élő látássérült emberek érdekében. Az Egyesület a mai napig tevékenyen részt vesz a városrész életében, klubot működtetnek, szabadidős programokat szerveznek. A képviselőtestület támogatásának köszönhetően, a VGYKE koordinálásával 30 darab, a BKK FUTÁR rendszerébe bekötött jelzőlámpa vezérlésére alkalmas távkapcsolót kaphatnak a III. kerületben élő látássérültek.

A Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetőjének, dr. Petrik Róbertnek az egy hónappal meghosszabbított ügyvezetői megbízatása 2015. november 30-án lejár, a pozícióra az önkormányzat szeptemberben pályázatot írt ki. A pályázatok értékelése és a jelöltek bizottsági meghallgatása után a képviselőtestület a Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Farkas Mária Annát választotta meg, míg cégvezetőnek Dr. Badacsonyi Szabolcsot nevezte ki. Mindkét tisztségviselő megbízása 2015. december 1-jétől öt évre szól.