Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Állhatatosság, becsület, segítség – Tiszteletadás Szent Flórián ünnepén

2021. május 3., 17:10

A tűzoltók védőszentje előtt hagyományosan minden május elején rójuk le tiszteletünket. Idén május 3-án helyezte el a megemlékezés és tisztelet koszorúit a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Szent Flórián szobra előtt.

Szent Flórián, a katonaszent, a tűzoltók számára munkájuk lényegét testesíti meg: az állhatatosságot, a becsületet és embertársaik megsegítését.

A III. században született szent a római hadsereg erődparancsnokaként szinte kilátástalan helyzetből fékezte meg a rábízott erődben kitört hatalmas tűzvészt, megmentve katonáit a legszörnyűbb tűzhaláltól. Katonái Flórián emberfeletti, isteni erejének tulajdonították a tűzvész elmúltát s hírét szájról szájra adva, született meg a Flórián-legenda. Szent Flórián a keresztényüldözés idején bizonyította emberségességét, fellázadt a prefektúra kegyetlenkedései ellen, s magát kereszténynek vallva állt börtönbe vetett 40 társa mellé, majd halt értük mártírhalált.

A tűzvészek ellen védő Szent Flórián tisztelete főként német ajkú területeken terjedt el, az újkor küszöbén a nagyszámú osztrák és német bevándorlás hatására hazánkban – így Óbudán is – csaknem mindenütt megelevenedett a Flórián-kultusz. Halálának napját május 4-ét, a kilencvenes évek eleje óta ünnepeljük a tűzoltók napjaként.

Idén, a tavalyi évhez hasonlóan a Flórián napi tiszteletadás szűk körben, a nyilvánosság kizárásával zajlott. A  hagyományokhoz híven pontban 12 órakor, a déli harangszóval vette kezdetét a megemlékezés Szent Flórián szobránál.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség koszorúját Belovics György tűzoltó alezredes, az Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltósági felügyelője és Zsigó Árpád tűzoltó alezredes a III. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka helyezte el.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat képviseletében Burján Ferenc alpolgármester tisztelgett Szent Flórián előtt. A megemlékezés végen a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ nevében Vass Zoltán tűzoltó százados, a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ Tanulmányi Osztályvezetője helyezte el Szent Flórián szobránál a tiszteletadás koszorúját.

Szent Flórián élete az embertársai javát szolgáló cselekedetekről szól, ahogyan ma közöttünk élő utódaié, a tűzoltóké is. Köszönjük mindannyiunk biztonsága érdekében végzett áldozatos munkájukat.