Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Április 1-től településkép-védelmi települési adó Óbudán

2016. február 19., 11:54

A mintegy 50 napirendi pont között döntöttek a civil, környezetvédelmi és oktatási pályázatokról, valamint és elfogadták a kulturális intézmények beszámolóit is.

Napirend előtti felszólalásában Burján Ferenc (LMP) képviselő a kormányzat oktatáspolitikája ellen tiltakozott. Szavai szerint a köznevelési/közoktatási rendszer működési hibái nem politikai, hanem szakmai és állampolgári kérdések. Kifogásolta a Klik jelenlegi működését, hozzátéve, hogy ez az a pillanat, amikor mindnyájunknak ki kell állnunk a pedagógus társadalom mellett, hiszen a közoktatás minősége meghatározza országunk és gyermekeink jövőjét. Klinghammer István oktatásügyi államtitkár borotválatlan, kockás inges tanárokra tett megjegyzését a pedagógus társadalomra nézve sértőnek nevezte, ezért öltözékével is kifejezte velük való szolidaritását.

A képviselők elfogadták a településkép-védelmi települési adó bevezetéséről szóló önkormányzati rendeletet. Bús Balázs polgármester aláhúzta, csupán a sajtó nevezi giccs adónak a jogszabályt, az valójában semmiféle terhet nem jelent a jogkövető építtetők számára. Mint ismeretes, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) 2016. január 1-jétől kiegészült egy újfajta eljárással, ami az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység nevet viseli. A jogszabály módosítás célja, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel összefüggésben az új lakóházak megépülését az adminisztrációs terhek enyhítésével ösztönözze. Ez az eljárás a legfeljebb 300 m2 alapterületű lakóépületekre vonatkozik, egyszerűsített hatósági adminisztrációt tesz lehetővé.

Az Étv. szerint ezekben az építési bejelentési ügyekben a helyi építési szabályzat rendelkezései közül csak bizonyos pontok vizsgálatát követeli meg. A helyi építési szabályzatnak – Óbuda-Békásmegyer Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletének (ÓBVSZ) – az épületek számára, formájára, lakásszámra, tömegformálására, színezésére, gépkocsi elhelyezésre, épülethosszra, stb. vonatkozó egyéb előírásait nem kell vizsgálni.

A most elfogadott rendelet szerint a településkép-védelmi adó az ÓBVSZ-nek nem megfelelően tervezett, illetőleg megvalósított építési beruházásokat érinti. Különösen azokat, amelyek az ÓBVSZ szerinti egyedi övezeti és településképi előírásokat nem veszik figyelembe, megbontják az adott utcakép esztétikai egységét, hangulatát. A rendelet 2016. április 1-jén lép hatályba. Az adókötelezettség a 2016. március 31. napját követően bejelentett, egyszerű bejelentéshez kötötten tervezett – és megvalósuló – lakóház-építési beruházásokra vonatkozik. Az adó éves mértéke 500 000 Ft lesz beruházásonként.

A bejelentési-építési szakaszban az adókötelezettség az építtetőt, a megvalósulást követően a tulajdonost terheli majd. Az építtetőnek a bejelentéskor, a tulajdonosnak az építkezés befejezését követően kell beszereznie a főépítészi véleményt a tervezett és megvalósított építési tevékenység ÓBVSZ-nek való megfelelősége tárgyában; ezt kell csatolni majd az adóbevalláshoz. Ha a főépítészi vélemény szerint a tervezett/megvalósított építési beruházás az ÓBVSZ-nek megfelel, akkor az adó alanya mentesül az adófizetési kötelezettség alól.

A Képviselő-testület jóváhagyta az Óbudai Egyesített Bölcsődék 2016. évi nyári nyitvatartási rendjét. A szülőkkel, valamint a kerületi óvodákkal történt előzetes egyeztetés alapján az idei évben július 18-tól augusztus 19-ig – 5 héten keresztül – zárva lesznek a bölcsődék. Ezen időszak alatt Békásmegyeren a Kelta utcai Bölcsődében és Belső-Óbudán a Mókus utcai Bölcsődében biztosít a fenntartó ügyeletet.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzati képviselők, a polgármester és az alpolgármesterek 2016. január 31-ig kellett eleget tenniük a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek. Óbuda-Békásmegyer képviselő-testületének tagjai, a polgármester és az alpolgármesterek a törvényi határidőig benyújtották vagyonnyilatkozatukat, amelyek az önkormányzat honlapján megtalálhatóak.

A testület négy önkormányzati pályázat kiírásáról határozott. Az idei költségvetésben 20 millió forintos keretösszeg jelenti a civil alapot, tehát ennyi pénz áll rendelkezésre a civil szervezetek működésének támogatására. A korábbi év gyakorlatától eltérően, az idei évtől nem félévente, hanem évente kerül sor a civil pályázat kiírására, mert így könnyebbé tehető a támogatási összeg felhasználása, másfelől pedig egyszerűsödik a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás elkészítése is.

A városrész vezetése arra törekszik, hogy a kerületi oktatási-nevelési intézményekben tanuló diákok megismerhessék a helyi kulturális intézmények és emlékhelyek által megjelenített értékeket. A pályázati támogatás keretösszege ötmillió forint. Ezt csak a kerületben működő általános és középiskolákba, valamint az önkormányzat által fenntartott óvodákba járó gyermekek belföldi kirándulásával, kulturális programokon való részvételével kapcsolatban felmerülő utazási költség kiegyenlítésére, illetve a kulturális intézmények és emlékhelyek belépődíjaira fordítható.

Pályázni lehet továbbá a környezettudatos nevelést elősegítő tevékenységekre is, azaz kirándulások szervezésére nemzeti parkokba, állatkertbe, vadasparkba, természetvédelmi területre, illetve környezetvédelmi oktatással kapcsolatos tevékenységekre. A cél, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás elősegítse a kerületben működő óvodákban, általános és középiskolákban a környezettudatos nevelést. Itt a támogatás keretösszege hárommillió forint. Egy intézmény maximum 200.000 forint vissza nem térítendő támogatáshoz juthat.

A „Fogadj örökbe egy zöldterületet” elnevezésű pályázat célja, hogy az önkormányzat a kerületi civil szervezeteket és óbudai lokálpatriótákat ösztönözze a közterületek rendbetételére, szépítésére, és erősítse kötődésüket a kerülethez. A közterületi zöldfelületek minősége és állapota jelentősen befolyásolja a helyi lakosság közérzetét. Emellett a környezetvédelem egyik fontos területe a városi környezetben élő növények ápolása. Ezen a pályázaton maximálisan 200.000 forint nyerhető.

A helyi kulturális intézmények közül az Óbudai Platán Könyvtár, az Óbudai Múzeum és az Óbudai Társaskör 2015. évi beszámolóját is elfogadták a képviselők.

A könyvtár alapfeladatainak keretében tovább gyarapította dokumentumait, eleget tett a információ és dokumentumszolgáltatási kötelezettségének, valamint kölcsönzési és tájékoztatási feladatának. 2015-ben is irodalmi estekkel, író-olvasó találkozókkal, kiállításokkal, felnőtteknek és gyerekeknek szóló kultúraközvetítő és kreatív programokkal várta a közönséget.

Az Óbudai Múzeum az előző évben „Mi közöm hozzá…” című projektjével Múzeumpedagógiai Nívódíjat nyert. A projektről tablókiállítást rendeztek, amelyet egyhetes tárlatok keretében mutattak be négy gimnáziumban, 2015 tavaszán. Gyűjteményük a múlt évben 485 tétellel gyarapodott, miközben folytatódott a műtárgyállomány digitalizálása is. A múzeum egyik alapkutatási témája Óbuda ipartörténete 1867-1918, amelyhez átfogó bibliográfia készült.

Ismert és elismert színvonalú programokkal várta közönségét az Óbudai Társaskör. Klasszikus zenei koncertek, könnyűzenei, világzenei, népzenei koncertek között olyan-, a kerület határain messze túlnyúló előadásokat is láthatott tavaly a közönség, mint Hiroka Matsumoto hegedűestje, vagy Carles Lama és Sofia Cabruja zongoraestje. A zenés irodalmi estek, színházi előadások, könyvbemutatók közül a Dalok a Kispipából – Fesztbaum Béla és a Kék Duna Koncert-szalonzenekar estjei, Esterházy Péter: A mi a bánat című hangoskönyv bemutatója, illetve Grecsó Krisztián és Grecsó Zoltán összművészeti estje különösen emlékezetes volt. Különböző tematikájú klubok várták az érdeklődőket, de a Társaskörben kiállításokkal is találkozhattak az oda látogatók. Közreműködésükkel jelent meg 2015 nyarán az Óbudai Anziksz című kulturális és helytörténeti kiadvány.