Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Augusztustól igényelhető az Óbudai Továbbtanulási Támogatás

2020. július 3., 13:59

Óbuda-Békásmegyer önkormányzata a 2020/21-es tanév I. és II. félévére továbbtanulási támogatást nyújt a 2012-ben vagy azt követően érettségizett, felsőfokú tanulmányaikat költségtérítéses szakon most kezdő vagy folytató fiataloknak. A pályázat augusztus 1. és 10. között nyújtható be személyesen az önkormányzatnál.

A pályázatra azok a Budapest III. kerületében bejelentett lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a kerületben élő fiatal felnőttek jelentkezhetnek, akik:

  1. 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és annak átlaga a kerekítés szabályainak alkalmazása nélkül 4,2 vagy a fölött van, és felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) nappali tagozaton, költségtérítéses, teljes idejű alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes osztatlan képzésben folytatják felsőfokú tanulmányaikat,
  2. 2012-ben vagy azután tettek érettségi vizsgát nappali tagozaton és felsőfokú tanulmányaikat már megkezdték a fenti feltételekkel és átlaguk 3,5 vagy a fölött van és egyidejűleg csak egy felsőoktatási intézménnyel állnak hallgatói jogviszonyban.

Mindkét esetben:

akinek és a vele közös háztartásban élő, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19.§(4) bekezdés szerinti közeli hozzátartozójának az egy főre jutó havi – Szt.4.§(1) bekezdés a) pontja szerinti –jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, vagyis 85.500 forintot.

A támogatás összege:  a hallgató által fizetendő költségtérítés összegének 50%-a vagy 100%-a, de nem haladja meg a 400 000 Ft/félév összeget.

A pályázatot Budapest Főváros III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Köznevelési és Kulturális Főosztályán (1033 Bp., Fő tér 4. fsz.) írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2020. augusztus 1-10-ig.

A pályázati dokumentáció és a jelentkezési lap innen letölthető.