Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Az önkormányzat idén is támogatja az óvodák és iskolák táborozását

2019. április 25., 15:52

Ahogyan az elmúlt években, 2019-ben is pályázhatnak a kerületi óvodák és általános iskolák a nyári táboroztatás költségeinek támogatására. A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10. 12:00 óra.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata minden évben forrást biztosít a kerületben tanuló gyermekek és fiatalok nyári, belföldi táborozásának támogatására. A 2019-es költségvetésben a képviselő-testület 7 millió forintot különített el erre a célra, a pályázaton elnyerhető támogatás legmagasabb összege 150 ezer forint.

Az önkormányzat fenntartásában működő gyermekvédelmi- és oktatási intézmények, valamint a kerületünkben működő általános iskolák a pályázatukat a Szociális Szolgáltató Főosztályon, a civil- és egyházi szervezetek a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Bp., Harrer P. u. 2.)  írásos formában nyújthatják be.

Pályázni kizárólag az e célra rendszeresített adatlapon lehet. A pályázatokat 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) kell benyújtani. Az adatlap átvehető az önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2.), illetve letölthető a www.obuda.hu címről. A pályázat benyújtásának határideje 2019. május 10. 12:00 óra.

Az önkormányzat kiemelten kezeli a 7-10 napra szóló, valamint a szociálisan rászoruló gyermekek szállás-, utazás-, étkezés  költségeinek csökkentésére irányuló pályázatokat. A civil és egyházi szervezetek esetében a pályázott összeg minimum 20%-a, mint önrész biztosítása kötelező. Szervezési és bérjellegű kiadásokra nem lehet pályázni.

Egy szervezet legfeljebb két pályázatot nyújthat be. Az intézmény és az intézmény segítésére létrehozott alapítvány egy pályázó szervezetnek minősül. Többes pályázat esetén, valamennyi pályázatot érvénytelennek tekintik. A pályázaton III. kerületi székhelyű és működésű civil szervezetek vehetnek részt, valamint azok a civil szervezetek, amelyek ugyan nem III. kerületi székhellyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenységüket Óbuda-Békásmegyeren, a kerület lakossága érdekében fejtik ki.

A pályázat nyerteseinek a támogatás, és egyházi és civil szervezetek esetén az önrész felhasználásáról szöveges és pénzügyi elszámolást kell benyújtaniuk 2019. szeptember 30-ig. Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kiadási költségeket igazoló számlákat, legalább egy oldal szöveges beszámolót, valamint a résztvevők névsorát. A pályázat során elnyert, de fel nem használt támogatást, vagy a támogatás nem engedélyezett, más célú felhasználása esetén az elnyert összeget 8 napon belül vissza kell utalni az önkormányzat részére.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás kérhető a kerületben működő intézmények esetében Horváth Ildikó bizottsági referenstől a + 36 1 437 86 61-es, a civil- és egyházi szervezetek esetében Csikósné Mányi Júlia civil referenstől a + 36 1 437 86 45 -es telefonszámon.

A pályázat részletes kiírása és a szükséges dokumentumok elérhetők a www.obuda.hu oldalon.