Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Az önkormányzattól érkezik a segítség a nehéz helyzetbe jutott III. kerületieknek

2020. március 31., 18:52

Az új koronavírus-járványnak egészségügyi következményei mellett sajnos jelentős negatív gazdasági hatásai is vannak. Az elmúlt időszakban sokan veszítették el munkájukat, vagy állományban vannak ugyan, de nem kapták meg fizetésüket. A III. kerületi önkormányzat lehetősége szerinti támogatást kíván adni ennek a rendkívül nehéz időszaknak az átvészeléséhez. Részletek a veszélyhelyzeti bérleti támogatásról és a veszélyhelyzeti krízistámogatásról.

Mint arról már beszámoltunk, a nehéz helyzetbe került III. kerületi lakosok számára az önkormányzat két új szociális támogatási formát is biztosít. A veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás és a  veszélyhelyzeti krízistámogatás közös jellemzője, hogy azok a III. kerületi lakosok kérelmezhetik, akiknek munkaviszonya igazolhatóan a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzet időszakában szűnt meg, vagy munkaviszonya fennáll,  de a munkáltatója semmilyen javadalmazásban nem részesíti. Fontos kritérium az is, hogy a kérelmező táppénzben nem részesülhet. További feltétel, hogy háztartásában az egy főre számított havi jövedelem veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás esetén az 71.250.-Ft-ot (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át), míg veszélyhelyzeti krízistámogatás esetében 57.000.-Ft-ot  (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének át 200%-át) nem haladja meg.

A veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás egy olyan visszatérítendő kamatmentes támogatás, amelynek összege a bérleti szerződés vagy a lakbérszámla által igazolt bérleti díj 2 havi összege, de legfeljebb 300.000 Ft.  Fontos tudnivaló a támogatásról, hogy visszafizetését a veszélyhelyzet megszüntetését követő 3. hónapban kell megkezdeni és 6 hónap alatt kell a teljes összeget visszafizetni, illetve, hogy a veszélyhelyzeti bérleti díj támogatás ugyanazon lakás esetén csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és családok számától.

A kérelmet az alábbi linken található nyomtatványon a veszélyhelyzet időszakában és annak megszüntetését követő 30 napon belül lehet benyújtani. A kérelemről a polgármester dönt.

A veszélyhelyzeti krízistámogatás évente egyszeri legfeljebb 120.000 Ft összegű támogatás formájában adható, a veszélyhelyzet időszakában és annak megszüntetését követő 30 napon belül lehet benyújtani. A veszélyhelyzeti krízistámogatás a magasabb összegű rendkívüli települési támogatás és a rendkívüli családvédelmi- és gyermekvédelmi támogatás éves alkalom számába nem számít bele.

Az önkormányzat segítséget nyújt azoknak az önkormányzati lakást bérlő és használó személyeknek is, akik részletfizetési megállapodás keretében kívánják a felhalmozott hátralékukat rendezni, azonban munkahelyüket a veszélyhelyzet idején elveszítették, vagy munkáltatójuk semmiféle javadalmazásban nem részesíti őket, illetve egyéb ellátásban sem részesülnek. Ez esetben lehetőség van a három hónapos részletfizetés törlesztési haladék további három hónapra történő ismételt biztosítására, amennyiben a hátralékos a kérelmét a veszélyhelyzet megszüntetésének napját követő 60. napig benyújtja.

Fontos tudnivalók még, hogy:

  • A bérleti szerződés felmondására a veszélyhelyzet megszüntetésének napját követő 90. napig nem kerül sor azon bérlő esetében, akinek munkaviszonya igazolhatóan a veszélyhelyzet időszakában szűnt meg, vagy munkaviszonya fennáll, azonban a munkáltató semmilyen javadalmazásban nem részesíti és táppénzben sem részesül.
  • A jogcím nélküli lakáshasználó által fizetett lakáshasználati díj mértékének emelésére a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig nem kerül sor azon jogcím nélküli lakáshasználók esetében, akik bérleti jogviszonyukat önhibájukon kívül nem tudják rendezni.
  • Az új lakásbérleti szerződések megkötésének jogvesztő határideje a szerződéskötésről szóló értesítés kézhezvételét követő 60. nap helyett a veszélyhelyzet megszüntetésének napját követő 60. napra módosul.
  • Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos ügyekben környezettanulmány a veszélyhelyzet fennállása alatt nem készül. Amennyiben a környezettanulmány nélkül is lehetőség van az érdemi döntés meghozatalára, úgy a tulajdonosi jogkör gyakorlója a rendelkezésére álló adatok alapján dönt a kérelemről.
  • Az önkormányzati bérleményben élők számára a közüzemi költségek befizetését igazoló nullás igazolás vagy az esetleges díjtartozás rendezésére vonatkozó részletfizetési megállapodás benyújtásának május 31-i határideje a veszélyhelyzet megszüntetésének napját követő 90. napig meghosszabbításra került.