Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Bontási munkák a Zápor utcában

2012. november 24., 00:00

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy november 12-én a TERRA-21 Kft. megkezdte a Budapest III. kerület, Zápor utca 70. szám alatt található fűtőmű bontását. A Budapest Távhőszolgáltató Zrt. megrendelésére elkezdődött munkálatok 2013. február 15-ig tartanak.

A Főtáv Zrt. tulajdonában álló ingatlanon található fűtőmű csarnok és melléképületeinek bontására a MKEH Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság már korábban engedélyt adott. A munkálatokat azonban csak november hónap elején kezdte meg a TERRA-21 Kft. A műszaki ütemterve szerint november 5-én megkezdték a terület előkészítését, a közművek lekötését, illetve épületen belüli bontásokat. A következő héten sor került a melléképületek bontására, illetve november 26-tól a kémények bontásához kezdenek hozzá, de ez főként a szerelési munkálatokat jelent, a nagyobb porral és zajjal járó bontás január első hetében kezdődik és várhatóan a hónap végéig tart majd.

A munkaterületen az irodaépület kivételével a terepszint alatt 2 méter mélységig (régészeti megfigyelés mellett) minden lebontásra kerül, ezután földvisszatöltés, tereprendezés és murvás talajtakarás történik.

A TERRA-21 Kft. tájékoztatása szerint, a munkálatok megkezdése előtt gondoskodott a lakosság értesítéséről, valamint a komolyabb zaj-, por- és rezgésterheléssel járó vasbeton, illetve acélszerkezetek bontásánál betartja a jogszabályokat, az esetlegesen fellépő határérték túllépés esetén beszerzi a szükséges hatósági engedélyeket.

Az ingatlan jövőbeli hasznosításával kapcsolatban a Főtáv Zrt. egyelőre nem tud információval szolgálni, de a területen érvényben lévő KSZT betartásával kell az új funkciót meghatároznia.

A területre a 32/2006. (VI.15.) rendelettel elfogadott Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) van érvényben.
A KSZT legfőbb célja a területen működő üzemek funkcióváltásának elősegítése és egy, a környező lakóterületekhez illeszkedő hasznosítás irányának meghatározása.
A KSZT alapján a Zápor utcai fűtőmű telke IZ-III/2 jelű, jelentős zöldfelületű intézményterületek építési övezeti besorolásba tartozik.
A fűtőmű területén kulturális, intézményi, irodai, kereskedelmi és szolgáltatási funkciók is elhelyezhetők, azonban lakások építése nem megengedett.
A KSZT rögzíti, hogy a fűtőmű megszűnése után a FŐTÁV ZRt. által meghatározásra kerülő berendezések elhelyezésére (pl. szivattyúház) a telken, illetve az épületen belül helyet kell biztosítani.
A szabályozási terv végrehajtása időközben sikeresnek bizonyult, a területen korábban működő távfűtőmű Kaszásdűlői telepre történő kiváltása megtörtént, a KSZT értelmében a területen további termelő tevékenység  2015. december 31.-e után nem végezhető.