Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Döntött a testület: luxusadó, karácsonyi adományok, új vezetők

2020. október 30., 08:07

Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testületének október 29-i ülésén határoztak egyebek mellett az idei karácsonyi adományokról, karácsonyfa-támogatásról, a jövő évi költségvetés előkészítéséről, de arról is, hogy luxusadó kivetésével garantálják, hogy a Római-part továbbra is a családoké, a pihenni és sportolni vágyó polgároké legyen elsősorban.

A napirendi pontok megvitatása előtt dr. Kiss László polgármester megemlékezett a nemrég elhunyt Mandur Lászlóról, a testület tagjai és minden jelenlévő állva, néma csendben tisztelgett az Országgyűlés korábbi alelnöke, mérnök és fotóművész emléke előtt.

Döntöttek a képviselők a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség, III. Kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a Békásmegyeri Katasztrófavédelmi Őrs 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról, egyúttal kifejezték a katasztrófavédelem munkatársainak elismerésüket és hálájukat, amiért ilyen példásan helytálltak az elmúlt évben, és amiért a velük való együttműködés ennyire gördülékeny volt.

Luxusadó a Római-partért

Határoztak a képviselők a Római-part mederhasználatának rendezéséről és a díjtábla módosításáról is, mivel a Duna-mederben álló vendéglátó teraszok és a közterületen álló, magántulajdonú ingatlanhoz hozzá nem kerített kiskertek helyzete korábban nem volt szabályozva. A Római-part változatlanul elsősorban a családok pihenőhelye, közösségi tér, hangsúlyozták, ahol aktív sportélet folyik – ezt a jövőben sem akadályozhatja semmi, a mederhasználat rendezésével ez biztosított lesz.

Az Önkormányzat elkötelezett, hogy a Római-part továbbra is a kikapcsolódni vágyó családoké és sportolni vágyó polgároké elsősorban, ezért luxusadót vet ki a jachtok, nagy motorcsónakok tulajdonosaira. A döntés értelmében a motoros vízi járműveket terhelő települési adóról szóló 39/2016. (X. 26.) önkormányzati rendeletet módosítják a fejlesztési célok megvalósításához szükséges költségvetési bevételi források növelése érdekében. Az Önkormányzat már korábban is tett lépéseket a Római-part rendezetlen helyzeteinek szabályozásáért, többek között a behajtási tilalmaknak való érvényszerzéssel vagy a parton szervezett, civil és lakossági összefogással megvalósuló szemétszedéssel, takarítással.

Felelős költségvetés

A jövő évi költségvetés előkészítésének szempontjairól, megalapozásáról is határoztak. Magyarországon jelenleg az önkormányzatok helyzetét számos tényező nehezíti, ezek közül a koronavírus-helyzet, az iparűzési adó csökkenése, és a gépjárműadó-bevétel megszüntetése a legszámottevőbbek.

A jelentős kormányzati elvonások ellenére Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat egy kiszámítható, fenntartható, esélyteremtő és átlátható költségvetési tervet fog kidolgozni. Az alapvető célok között szerepel a működési kiadások csökkentése, az egészségügyi ellátás további fejlesztése, a szolgáltatás színvonalának megtartása, növelése, a lakásépítési program megvalósítása, a szociális, közbiztonsági, környezetvédelmi, kulturális és sporttevékenységek további támogatása.

Dr. Kiss László kiemelte: az Önkormányzat idén is felelősen járt el, és a járványhelyzetben a súlyos megszorítások ellenére is támogatta a kerület nyugdíjas, rászoruló polgárait, csökkentette a nehéz helyzetbe került vállalkozók bérleti díjait, támogatta a krízishelyzetbe került, állásukat elvesztő lakosokat.

A Képviselő-testület határozott a Polgármesteri Hivatalban a téli igazgatási szünet időtartamáról is, ami 2020. december 23-tól 2021. január 3-ig tart. Ez alatt az idő alatt a Polgármesteri Hivatalban általános ügyfélfogadás nincs, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és a munkatársak ügyelet útján biztosítják a zavartalan ügymenetet és a folyamatos feladatellátást, valamint a járványügyi készültség ideje alatt erre kijelölt szervezeti egységek a lakossági ügyfélszolgálatot.

Sport és adomány

Döntöttek a Kossuth Lajos üdülőparti, 63600 hrsz.-ú ingatlan bérbeadással történő hasznosítására vonatkozó pályázat értékelésről, valamint újabb pályázat kiírásáról. A korábbi pályázati sikertelenség miatt az új szerződés 15 évre lesz kiírva (a korábbi csupán öt évre szólt), az Önkormányzat pedig alapvetően a sport és rekreációs célú terveket támogatná, hogy hosszú távon is hozzáférhető szabadidős tevékenységek biztosítására legyen lehetőség.

Elfogadták a képviselők az önkormányzati alapítású költségvetési szervek átszervezését célzó előterjesztést is, amely a hatékonyabb működést és az átláthatóságot szolgálja. Döntöttek továbbá arról, hogy az Önkormányzat szerződjön a BMSK Zrt.-vel, és a Pénzügyőr Sportegyesülettel együttműködési megállapodást írjon alá. Ennek következtében az Önkormányzat a Római-parton a Pénzügyőr Sportegyesülettel bérel területet, így végre közvetlenül is tud sporttevékenységeket támogatni.

Nem marad el az idei karácsonyfa-adományozás sem. Határoztak forrás biztosításáról is a karácsonyi támogatáshoz, az idei fenyőfa-vásárláshoz, valamint az oktatási, szociális és gyermekvédelmi intézmények részére karácsonyi ünnepségek szervezéséhez. Idén 6 millió forint áll rendelkezésre a költségvetésben karácsonyi segélyre, és 7 millió forint az önkormányzati fenntartású intézmények karácsonyi ünnepségeire. Az Önkormányzat 1,2 millió forint támogatást biztosít 330 db fenyőfa vásárlására, amellyel a kerületben élő rászoruló polgárokat, valamint a kerületi iskolákat kívánja támogatni.

Új fásítási stratégiát fogadott el a testület. Az új főkertész feladata lesz, hogy biodiverz felületek kialakításával, tervszerű fásítási és fagondozási program bevezetésével új minőséget hozzon létre. A stratégiai újdonság abban rejlik, hogy összekapcsolódik a stratégiai tervezés, a fenntarthatóság és a biodiverz felületek létrehozásának szemlélete.

Intézményvezetők és elismerés

Új vezetőkről is döntöttek. Elbírálták az Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény intézményvezetői pályázatait: a Képviselő-testület Haskóné Alker Annamáriát bízza meg a feladat ellátásával a jövőben. Az Óbudai Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának elbírálása is megtörtént: Zelei Ágnes Annát kérik fel a pozícióra.

Egyhangú döntéssel a KSZKI élén is vezetőváltás történt. Az intézmény élére Novák Zsoltot választották meg.

A 2020. évi Fischer Ágoston Óbudai Szociális Díj nyilvánosan meghirdetett felhívására öt indítvány érkezett. A döntés értelmében a díjat Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat dr. Majercsik Eszternek, a Szent Margit Kórház Krónikus Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosának adományozza az időstámogatásban nyújtott, szívvel-lélekkel végzett, magas szakmai színvonalú munkájáért és kimagasló érdemeiért.

Végül döntöttek az Óbudai Rendelők Egészségügyi Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról és új ügyvezető megválasztásáról: 2020. november 1-jétől 2025. október 31-ig dr. Budai András látja el a feladatot.