Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Döntött az önkormányzat a kerületi gyermekvédelmi rendszer megerősítéséről

2020. október 9., 11:35

Október 9-én reggel rendkívüli ülést tartott Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testülete, ahol egyhangúlag határoztak arról, hogy a harmadik kerületi gyermekvédelmi rendszert szakemberek bevonásával, valamint közép- és hosszú távú szakmai együttműködések, programok keretében megerősítsék. Az önkormányzat korábbi vezetése folyamatos tájékoztatást kért és kapott az egyik kerületi óvoda szexuális visszaéléssel kapcsolatos ügyének részleteivel, érintettjeivel kapcsolatban. Ahelyett azonban, hogy a gyermekvédelmi szabályok kidolgozását sürgették volna, vagy segítették volna az óvodai dolgozók felkészítését a szexuális visszaélések megelőzésére, a bántalmazás jeleinek felismerésére, okuk van feltételezni, mondta dr. Kiss László polgármester, hogy arra vonatkozóan tettek lépéseket, hogy az eset ne derüljön ki.

A dr. Kiss László polgármester által még tavaly november végén haladéktalanul elrendelt belső vizsgálat alapvető rendszerszintű hiányosságokat tárt fel, amelyek hozzájárulhattak ahhoz, hogy korábban az egyik önkormányzati fenntartású kerületi óvodában éveken keresztül pornográf felvételeket (fotókat, videókat) készített egy óvónő a rá bízott óvodásokról, majd azokat az élettársával az interneten terjesztette. Az ügyről a korábbi városvezetés sem az érintett óvoda munkatársait, sem a szülőket, sem a Képviselő-testületet nem tájékoztatta, elmaradtak a rendszerszintű válaszok.

Előzmények Rendszerszintű hiányosságok, elmaradt segítség

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztálya  a férfival és a nővel szemben szexuális erőszak és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást 2020 tavaszán befejezte, a keletkezett iratokat vádemelési javaslattal küldte meg az illetékes ügyészség részére.

A szeptember 30-án lezárult belső vizsgálat feltárta, hogy a korábbi polgármester sem a Képviselő-testületet, sem pedig az Oktatási Bizottságot nem tájékoztatta az esetről – még zárt ülés keretében sem –, miközben folyamatos tájékoztatást kért az ügy részleteivel kapcsolatban. Az óvodavezető a tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének folyamatosan eleget tett.

Emellett többször is segítséget kért az óvodavezető a fenntartótól az ügy kezelése kapcsán, különösen az óvodai dolgozók mobiltelefon-használatának szabályozására, illetve a dolgozói közösség tájékoztatására vonatkozóan, ám sem szakmai, sem pedig fenntartói iránymutatást nem kapott.

Szintén megállapította a belső vizsgálat, hogy nem történt meg az ilyenkor kötelező jelzés (1997. évi XXXI. törvény alapján) sem az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, sem pedig a III. kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztály felé.

Aki nem teszi meg a jelzést a gyermekek érdekében, írja a belső vizsgálat, az gyakorlatilag „sorsukra hagyja” őket, vagyis elzárja a szakszerű és intézményes segítségnyújtástól.

A gyermekvédelmi rendszer és a prevenció érdekében rendkívüli fontosságú, hogy a gyermekek érdekeit sértő és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények, visszaélések ne maradhassanak titokban, rejtve. Ennek ellenére az óvodáknak sem szakmai, sem fenntartói kezdeményezésre nem készült saját gyermekvédelmi irányelvük, csak kerületi gyermekvédelmi munkaközösség működött.

A gyermekvédelmi szabályokat, előírásokat tehát nem tartották be. A Gyvt. szerinti a gyermekjóléti szolgálat felé történő jelzési kötelezettségnek a gyermekvédelmi rendszer tagjaként nem tettek eleget.

Az óvodapszichológusi létszámot nulla főre csökkentették az érintett intézményben.

A vizsgálat feltárta, hogy az óvodai dolgozók részére nem történt semmilyen tájékoztatás, és elmaradt a felkészítésük a szexuális visszaélések megelőzésére, valamint a bántalmazás jeleinek, tüneteinek felismerésére vonatkozóan is.

Az óvodapedagógusok nem vettek részt az óvodapedagógusi továbbképzés keretében a gyermekekkel szembeni erőszak felismerését szolgáló továbbképzésen. (Ezt csak a 2020. május 8. napján kiadott polgármesteri utasítás szabályozza.)

Belső vizsgálat, ellenőrzés nem zajlott sem az intézményben, sem az intézményrendszer egészében. Továbbá nem tekintették át a gyermekvédelmi jelzőrendszer esetleges hibás működését.

Az érintett dolgozókat titoktartási nyilatkozat aláírására kötelezték, ami megfélemlítésre alkalmas, bizonytalanságot, riadalmat válthatott ki, írja a jelentés.

Dokumentálható kapcsolatfelvétel, mentális, pszichológiai, esetleg anyagi segítségnyújtás tehát az érintett szülőknek nem történt a korábbi városvezetés részéről.

Intézkedések – Megelőzés és átláthatóság

Az intézkedések első lépéseként dr. Kiss László 2019. november végén haladéktalanul elrendelte az ügyben a belső vizsgálatot.

A rendszerszintű hiányosságok által vált lehetővé, hogy az eset megtörténjen, ezért intézményi rehabilitáció szükséges. A megelőzésre fektetve a hangsúlyt a fenntartó részéről erőforrások szükségeltetnek, az intézkedések a transzparencia jegyében zajlanak közösségi zéró tolerancia hirdetése mellett.

2. Február 11-én a Fehér Gyűrű Alapítvány munkatársai foglalkozást tartottak a kerületi gyermekvédelmi felelős munkatársak számára a bántalmazott gyermek viselkedésváltozásának tünetei, a szülőkkel való kommunikáció témában.

3. Május 8-án polgármesteri utasítás lépett hatályba az önkormányzati fenntartású óvodákban történő videó- és képfelvétel-készítéssel, valamint az óvodai alkalmazottak telefonhasználatával kapcsolatos szabályokról, továbbá az óvodapedagógusok képzéséről.

4. A fenntartó minden nevelési évben kiemelt éves feladatot határoz meg, amelyet az éves munkatervben minden nevelőtestület beépít pedagógiai programjába. Ez a 2020/2021-es nevelési évben A gyermekbántalmazás tüneteinek korai felismerése, a prevenció fontossága.

5. Az erőszakmentesség világnapjához kapcsolódva, akkreditált képzés szervezése a fenntartó részéről a gyermekvédelmi felelősök, az óvodapedagógusok bevonásával.

6. A bűncselekmények áldozatainak napja alkalmával a harmadik kerületi óvodavezetők munkaközössége, az óvodák gyermekvédelmi munkaközössége, az óvodapszichológusok, az egyesített bölcsődék vezetője, az Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központ, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat III. kerületi Tagintézményének vezetője, a Köznevelési és Kulturális Főosztály szakmai képviselője a kijelölt területen elismert szakember előadását követően közösen tanácskozzanak.

7. Az intézményi házirendet minden óvodavezető módosította az 5/2020. polgármesteri utasítás alapján.

8. Minden óvodavezető Prevenciós Programot készített a gyermekbántalmazás megelőzése céljából.

9. A nevelőtestület minden évben delegál egy-két pedagógust a gyermekbántalmazással kapcsolatos önkormányzati szervezésű akkreditált 30 órás képzésre.

10. A nevelőtestület évente minimum egy alkalommal programot, előadást szervez a pedagógusok részére, melynek célja a pedagógusok minél szélesebb körének érzékenyítése a bántalmazások felismerése és kezelése érdekében.

11. Az intézmények által szervezett Szülői Klub évente programsorozatot rendez e témakörben.

A polgármester jelzéssel élt a Szociális Főosztály felé a gyermekpornográfia alapos gyanújával kapcsolatban, aki a jelzést haladéktalanul továbbította az ügyben hatáskörrel rendelkező Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Központnak, ahol haladéktalanul megkezdték a családokkal történő kapcsolatfelvételt és az intézményes segítség felajánlását.

A belső vizsgálat lezárása előtt kapcsolatfelvételre került sor a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal az azonnali intézkedések megtétele kapcsán. Az egyeztetéseket követően közép- és hosszú távú együttműködés kidolgozása indult meg.

2020. október elsejétől elérhető az obuda.hu/gyermekvedelem oldal, amelyet Óbuda Békásmegyer Önkormányzat a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány munkatársai segítségével azért hozott létre, hogy a gyermekvédelem ügyét hangsúlyosan képviselje, és bemutassa azokat a tervezett lépéseket, programokat, amelyek segítségével átláthatóbb lesz az intézmények működése, az irányelvek pedig kidolgozottabbak, és elérhetők mindenki számára.

Az Alapítvány vállalta, hogy áttekinti a kerületi gyermekvédelmi jelzőrendszer működését, és javaslatot tesz annak korrekciójára.

Komplex programot dolgoznak ki, amelynek keretében felmérik a helyi szakemberek és a kerület közösségének igényeit, szükségleteit, és ennek megfelelő szakmai támogató szolgáltatásokat építenek ki. Biztosítják, hogy minden önkormányzati fenntartású intézmény, amely gyerekekkel dolgozik, saját gyermekvédelmi irányelvvel rendelkezzen, és azt a gyakorlatban alkalmazza is. Emellett minden támogatást megad ahhoz, hogy a bántalmazásos esetek áldozatai helyben, jó minőségű és komplex segítő szolgáltatásokhoz juthassanak.

Biztosítják továbbá, hogy jogi kérdésekben közvetlenül is választ kaphassanak kérdéseikre a kerületben dolgozó szakemberek (valamint az érintettek, a laikusok is). Ezt a feladatot az Alapítvány a jogsegely@hintalovon.hu e-mail-címen keresztül tudja biztosítani, 72 órás érdemi válaszadási idővel.

Az önkormányzati fenntartású óvodák vezetőivel heti rendszerességgel tartott polgármesteri értekezlet keretében létrejött a kapcsolatfelvétel az óvodavezetők és az Alapítvány vezetői között.

Az október 9-i zárt ülésen Óbuda-Békásmegyer Képviselő-testülete egyhangúlag döntött a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvánnyal való együttműködésről, egyúttal a harmadik kerületi gyermekvédelmi rendszer megerősítésének szükségességéről és lépéseiről.

A belső jelentés anyaga

2020. májusi polgármesteri utasítás a videó- és képfelvétel-készítéssel kapcsolatban