Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Ebösszeírás: 2014. június 1.- szeptember 1.

2014. május 25., 08:00

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata ebösszeírást végez a közigazgatási területén tartott ebek kapcsán. Az összeírás önbevallásos, a bevalláshoz szükséges formanyomtatvány a kerület több pontján átvehető, illetve a honlapról letölthető.

Tisztelt III. kerületi lakosok, tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Átv.) 42/B.§ (1) bekezdése alapján a tartás helye szerint illetékes települési, fővárosban a kerületi önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A Hivatal a begyűjtött adatokról helyi elektronikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.  Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a kért adatokat a települési/kerületi önkormányzat, rendelkezésére bocsátani.
Önkormányzatunk 2014. évben az Óbuda-Békásmegyer közigazgatási területén tartott ebek kapcsán összeírást végez. Az összeírás önbevallásos módszerrel történik. A bevalláshoz szükséges formanyomtatvány 2014. június 1-től az alábbi pontokon átvehető, és a kitöltött űrlap ugyanitt a gyűjtőládába elhelyezhető,  vagy letölthető a www.obuda.hu oldalról is. Kérjük a III. kerület lakóit, ebtartókat és ebtulajdonosokat, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni, és az alábbi lehetőségeket kihasználva a Polgármesteri Hivatal részére visszaküldeni szíveskedjenek.
– levélben, postai úton (1033 Budapest, Fő tér 3.);
– Polgármesteri Hivatal portáján található gyűjtőládába helyezve (1033 Budapest, Fő tér 3.);
– Ügyfélszolgálati Irodán található gyűjtőládába helyezve (1033 Budapest, Harrer Pál u. 2);
– Óbudai Vagyonkezelő Zrt. portáján található gyűjtőládába helyezve (1033 Budapest Mozaik u. 7.);
– Óbuda-Békásmegyer Közterület Felügyeletének portáján található gyűjtőládába helyezve (1033 Budapest Mozaik u. 7.);
– Békásmegyeri Okmányirodán található gyűjtőládába helyezve (1039 Budapest, Medgyessy F. u. 4.)
– Óbudai Kul­tu­rá­lis Köz­pont Békás­me­gyeri Közös­ségi Háza portáján található gyűjtőládába helyezve (1039 Buda­pest, Cso­bánka tér  5.)
– Óbudai Kulturális Központ Csil­lag­he­gyi Közös­ségi Háza portáján található gyűjtőládába helyezve (1039 Buda­pest, Mátyás király útja 13–15.)
Óbudai Kulturális Központ Civil Háza portáján található gyűjtőládába helyezve (1036 Budapest, Kolosy tér 2. (piac, galéria)
Óbudai Kulturális Központ 3K portáján található gyűjtőládába helyezve (1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.)
Óbudai Kul­tu­rá­lis Köz­pont portáján található gyűjtőládába helyezve (1032 Buda­pest, San Marco utca 81.)
elektronikus aláírással rendelkezők az  ebosszeiras@obuda.hu címre küldhetik meg.
Az ebösszeíró adatlapot az oltási könyv adatai alapján kell kitölteni. Fontos, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni.
Az adatlap letölthető itt.
Az ebösszeíró adatlapok leadási, illetve postára adási határideje: 2014. szeptember 1.     
Tájékoztatjuk az ebtartókat/tulajdonosokat, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.(II.26.) Korm. rendelet 17/B.§(10) pontja kimondja, hogy 2013. január 1-től minden négy hónapos kornál idősebb eb csak transzpanderrel (mikrochippel) megjelölve tartható. Kérjük, amennyiben még nem tett eleget ennek a kötelezettségének, az Ebösszeírás határidejéig pótolja. Amennyiben az ebtartó/ tulajdonos nem tesz eleget a jelöltetési kötelezettségének, 45.000.- Ft állatvédelmi bírsággal sújtható.
Annak érdekében, hogy a nyilvántartás naprakész legyen, a változásokat (elhullás, lakcímváltozás, új állat érkezése) az összeírást követően is kötelesek a hivatal felé írásban jelezni.
Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott, és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi és a helyi nyilvántartásban már szereplő illetve időközben elpusztult ebet/ebeket is be kell jelenteni!
Segítőkészségüket és együttműködésüket köszönjük.
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata