Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Elfogadták a képviselők a kerület 2019-es költségvetését

2019. február 7., 16:29

Az idei első képviselőtestületi-ülésen több döntés is született a Római-parttal kapcsolatban, döntöttek törvénymódosítási javaslatról, emelt összegű gyermekjóléti támogatásokról, óvodai sportpályáról és együttműködési megállapodásokról is. Egyebek mellett bővítette a testület a Települési Értéktárat és jóváhagyták az iskolai körzethatárok módosítását is.

A képviselők 14 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadták Óbuda-Békásmegyer 2019. évi költségvetését. A bevétel – kiadási mérlege nagyságrendileg 34,6 milliárd forint. A napirendi vitában az ellenzék leginkább az ingatlan eladásokból származó, tervezett bevételeket kifogásolta, ezek véleményük szerint nem fognak teljesülni, ezért kockázatosak. Puskás Péter válaszában rámutatott, hogy az év végi zárszámadás sosem mutatott eddig hiányt, tehát a korábbiakhoz hasonlóan a mostani költségvetés is várhatóan tartható lesz.

Bús Balázs polgármester hozzászólásában jelezte, hogy a forrásmegosztás alapján elosztott helyi adóbevételek 54 százaléka a fővárosi önkormányzatot, 46 százaléka a kerületi önkormányzatot illeti meg. Emlékeztetett, amikor az állam feladatokat vont el az önkormányzattól, akkor a források is csökkentek. Ezzel együtt folytatódhatnak a fejlesztések, mivel már több kidolgozott és előkészített projektekkel sikeresen vettek részt a Főváros Tér_Köz pályázatán, a több száz milliós, esetleg milliárdos konkrét fejlesztésre pedig a központi költségvetésből származó támogatás biztosítja a fedezetet.

Bús Balázs polgármester kezdeményezésére fontos döntéseket hozott a képviselő-testület a Római-part hasznosítása és védelme érdekében. A képviselők megbízták az Óbudai-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. szakembereit, hogy vizsgálják meg egy római-parti szabadstrand kijelölésének és megvalósításának lehetőségét. A vízi sportolás támogatására és újraélesztésére az Óbudai Sport és Szabadidő Kft. a már meglévő túra, futó és kerékpáros események mellett ezentúl rendszeres vízitúrázási lehetőséget is szervez a Lupa-szigetre. A part tisztán tartására és törmelékmentesítésére külön forrást különítettek el a 2019-es költségvetésben és az idei szezontól a közterület-felügyelők elektromos kisautóval végeznek őrjáratot a parti szakaszon, hogy visszaszorítsák az illegális hulladéklerakást.

A testület megbízta a polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a közel 20 darab Római-parton fekvő, állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának ingyenes megszerzésére, hogy azokon sport és szabadidős funkciók létesülhessenek a kerületiek számára. A nemzeti, valamint az állami vagyonról szóló törvények lehetőséget biztosítanak a helyi önkormányzatok számára, hogy ilyen igényüket benyújtsák, ha az ingatlant törvényben meghatározott közfeladat ellátására veszik igénybe.

Annak érdekében, hogy a Római-parton a sport, a közösségi funkció fejlesztése hosszútávon is biztosítható legyen, a képviselők megszavazták, hogy az önkormányzat jegyeztessen be elővásárlási jogot a (23789) helyrajzi számú közterület – Nánási út – Királyok útja – Pünkösdfürdő utca – Duna folyam által határolt terülten elhelyezkedő ingatlanokra és egészítse ki az érintett terület Kerületi Építési Szabályzatát (KÉSZ) azzal, hogy a területen csak aktív házak építése legyen engedélyezhető. Az új KÉSZ megalkotása a lehető legnagyobb nyilvánosság mellet zajlik, a szabályzatalkotás részét képezi egy közösségi tervezési folyamat, amelyben a beérkezett javaslatok tükrében határozzák meg a 2019-ben megvalósuló szabályozás fő irányait.

A képviselő-testület ezeken felül módosított egyes gyermekjóléti és lakhatási tárgyú önkormányzati rendeletet. Erre a minimálbér, a garantált bérminimum, és a nyugdíj emelése miatt volt szükség. Annak érdekében, hogy legrászorultabbak a jövőben se maradjanak ki a jogosultak köréből,  változott néhány helyi segélytípus, ellátás, illetve kedvezmény a jövedelemhatárok tekintetében. Emellett a képviselő-testület megszavazta azt is, hogy emeljék az újszülöttek támogatásának összegét: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata üdvözlő lappal, és immár 25.000.-Ft értékű DM utalvánnyal, valamint igény esetén KÉPMÁS Magazinra történő féléves előfizetéssel köszönti az újszülötteket, amennyiben a gyermek, vagy – a gyermek születésekor – legalább egyik gondozó szülője a III. kerületben bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és ott életvitelszerűen tartózkodik.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosítását kezdeményezi Bús Balázs polgármester kezdeményezésére a testület. A javaslatot az indokolja, hogy ugyan a fenti törvény részletesen szabályozza a közérdekű adatok megismerésének általános szabályait, az igények benyújtásának módját, teljesítésének feltételeit, határidejét, stb., azonban nem szabályozza az adatkezelés célját, illetve a rendelkezésre bocsátott adatok felhasználásának és terjesztésének módját.
Az utóbbi időben jelentően megnövekedett a közérdekű adatigénylések száma, melynek Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően minden esetben eleget tett. A tapasztalat azonban az, hogy a megnövekedett igénylések száma magával hozta azokat az igénylőket is, akik az önkormányzat által szolgáltatott adatokat szabadon értelmezve, összefüggéseikből kiragadva, a célhoz kötött adatkezelés elvét mellőzve használták fel és nyilvános fórumokon. Ezen esetek megelőzése érdekében a képviselő-testület kezdeményezi a jogalkotó felé a törvény felülvizsgálatát és módosítását a következők szerint.

Az eddigi szabályozással összhangban továbbra is bárkinek legyen joga közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat iránti igényt benyújtani, az alábbi feltételek mellett: az adatigénylő az adatok felhasználási célját az igényben konkrétan meg kell határoznia, az adatokat kizárólag az igényben meghatározott célra használhatja fel, a rendelkezésre bocsájtott adatokat összefüggésükből nem ragadhatja ki, tévesen, hamis színben nem tüntetheti fel, nem terjesztheti, a közérdekű adatigénylésre adott választ, azaz a közérdekű adatokat és a közérdekből nyilvános adatokat változtatás nélkül, teljes terjedelemben legyen köteles megjelentetni.

Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ az általa fenntartott általános iskolák körzetének módosításáról tájékoztatta Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatát. A körzetek kialakításáról előzetes egyeztetés történt az intézmények vezetőivel. Döntés előtt figyelembe vették az iskolák maximális befogadó létszámát, valamint az elmúlt években beiskolázásra kerülő gyermekek arányát. A körzetekben történt változások megtekinthetők a következő linkre kattintva: ISKOLAKÖRZETI VÁLTOZÁSOK

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2013-ban létrehozta a Települési Értéktárat. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátásával az Óbudai Múzeumot bízta meg. 2019 januárjában 34 javaslat érkezett több kerületi intézménytől, illetve magánszemélytől kerületi emlékek települési értéktárba történő felvételére. Kulturális örökség kategóriában többek között a Klarissza templom és kolostor romjai, az Óbudai Társaskör épülete, az Óbudai Népzenei Iskola szellemi öröksége, a Szent Péter és Pál-templom, a Flórián szoborcsoport/Fogadalmi oltár felvételére érkezett kérelem. Épített környezet kategóriában mások mellett a Fő tér és Lajos utca környéke középkori városmag, a Zichy-kastély épületegyüttese, az Óbudai Gázgyár és a Gázgyári lakótelep, valamint Békásmegyer-Ófalu értéktárba való felvételét javasolták. Az Óbudai Múzeum kijelölt munkatársai a beérkezett kérelmeket, annak alaki és tartalmi követelményeit megvizsgálták. A felvételi kérelmek a követelményeknek megfeleltek, így a Települési Értéktárba történő felvétel lehetősége adottá vált. A képviselők valamennyi javasolt kerületi emlék esetében támogatták a Települési értéktárba való felvételt.

2018-ban adott át egy multifunkciós sportpályát Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támogatásával a Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program keretében az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány a Pitypang Művészeti Óvoda Hunyadi utcai telephelyén. A sportpályát az óvodába járó gyerekek a 2018-2019-es nevelési évtől örömmel használják, a nyár folyamán megtörtént a pedagógusok szakmai továbbképzése is. 2019 januárjában az alapítvány újabb sikeres pályázatról tájékoztatta az önkormányzatot, így idén az Óbudai Mesevilág Óvoda Bárczi Géza utcai telephelyén épülhet multifunkciós sportpálya. A létesítéshez a képviselő-testület döntésével a szükséges önrészt biztosította és hozzájárult a támogatási szerződés megkötéséhez.

Több együttműködési megállapodás, illetve támogatási szerződés megkötéséről is döntöttek a képviselők. Köztük a FIóra Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvánnyal való kooperációt is támogatta a testület. Az alapítvány nagyban hozzájárul a nehézségekkel küzdő III. kerületi családok támogatásához, és lehetőségeihez képest megpróbálja mindennapi küzdelmeik elviselését enyhíteni. Az alapítvány elsődleges célkitűzése az otthonukban élő, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékos, autista, esetenként halmozottan sérült fiatalok és felnőttek fejlesztési lehetőségeinek anyagi segítése, foglalkoztatásuk támogatása és az őket nevelő szülők összefogása.

Határoztak a képviselők az Óbudai Egyesített Bölcsődék nyári nyitvatartási rendjéről is. A döntés értelmében a szülőkkel, valamint a kerületi óvodákkal történt előzetes egyeztetés alapján az idei évben július 22-től augusztus 23-ig – 5 héten keresztül lesznek zárva az intézmények. Emellett az Arató, a Solymár, a Szérűskert, valamint Szél Bölcsődében lesz biztosítva az ügyelet.

„A környezettudatos nevelésért!” címmel ír ki pályázatot Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. A cél, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás elősegítse a kerületben működő óvodákban, általános és középiskolákban a környezettudatos nevelést. Pályázni lehet a környezettudatos nevelést elősegítő tevékenységekre: kirándulások szervezésére nemzeti parkokba, állatkertbe, vadasparkba, természetvédelmi területre, környezetvédelmi oktatással kapcsolatos tevékenységekre, iskolakert létrehozására. Az elnyerhető legmagasabb összeg intézményenként 200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás.

Szintén meghirdették a képviselő-testület döntése alapján a már hagyományos „Fogadj örökbe egy zöldterületet” elnevezésű pályázatot. A pályázat célja, hogy a kerületi civil szervezetekhez kötődő lokálpatrióta óbudaiakat bevonják a közterületek rendbetételébe, szépítésébe, erősítsék kötődésüket a kerülethez és javítsanak a környezettudatos szemléletmódon. A pályázaton elnyerhető támogatás maximális összege: 200.000 forint.

Ismét komposztálási programot hirdet a kerület a lakossági zöldhulladék kezelése és újrahasznosítása érdekében. Ez már a második ilyen program Óbuda-Békásmegyeren az első 2007-2010 között zajlott. Az új program szakmai tartalmának kidolgozását a Komposztfórum Magyarország Egyesület végezte. A program célja, hogy a kerületben a kommunális hulladék mennyisége csökkenjen azzal, hogy abban csökken a szerves hulladék mennyisége, a kerületben keletkező zöldhulladék minél nagyobb mértékű helyben tartása, illetve környezettudatos kezelése, a lakosság, valamint a szolgáltató szektorban dolgozók informálása és szemléletének javítása a fenntartható fejlődésben való szerepvállalásukról, az ökológiai és társadalmi összefüggésekről.