Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Erről is tárgyaltak az év utolsó testületi ülésén

2016. december 14., 15:02

Új támogatói szerződést köt az önkormányzat az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki Intézetével. Az együttműködés nem előzmények nélkül való, egy 2014-ben kötött keretmegállapodás szerint a hallgatók részvételével az Intézet porméréseket végzett az Önkormányzat Laktanya u. 4. alatti épületének irodahelyiségeiben, felmérte a Bründl-forrás állapotát, valamint vizsgálatokat folytatott a Montevideó utcai vízszivárgással kapcsolatban. A tapasztalat […]

testuleti2Új támogatói szerződést köt az önkormányzat az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Környezetmérnöki Intézetével. Az együttműködés nem előzmények nélkül való, egy 2014-ben kötött keretmegállapodás szerint a hallgatók részvételével az Intézet porméréseket végzett az Önkormányzat Laktanya u. 4. alatti épületének irodahelyiségeiben, felmérte a Bründl-forrás állapotát, valamint vizsgálatokat folytatott a Montevideó utcai vízszivárgással kapcsolatban. A tapasztalat szerint az Intézetben folyó gyakorlatorientált kutatás és oktatás hozzájárult az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátásához, ezért döntöttek a képviselők a folytatás mellett. Az új szerződés keretében a hallgatók bevonásával végzett levegőminőség-védelem, vízminőség-védelem, talajminőség-védelem, zaj- és rezgésvédelem, hulladékgazdálkodás és fényszennyezés mérésekhez illetve vizsgálatokhoz nyújt támogatást az önkormányzat.

2007. áprilisa óta működik a kerületben (a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral kötött együttműködési szerződés alapján) a „Könyvet házhoz” szolgáltatás.  Ennek révén könyvek, folyóiratok, egyéb dokumentumok jutnak el a mozgásukban korlátozott, lakáshoz kötött emberekhez. A szolgáltatás zavartalan működtetéséhez nélkülözhetetlen gépkocsit az Óbudai Rehabilitációs és Foglalkoztatási Központ Támogató Szolgálata biztosítja. A szolgáltatást a FSZEK III. kerületi fiókkönyvtárai mellett az önkormányzat saját intézménye, az Óbudai Platán Könyvtár is biztosítja. Évről-évre rendszeresen több mint 20 rászoruló veszi igénybe a sajátos kulturális szolgáltatást. Az igénylők száma 2015-2016-ban is, a korábbi évekhez hasonlóan 20 fő körül mozgott. A kölcsönzött dokumentumok száma több mint 2000 dokumentum volt. A városvezetés a könyvtárosok kedvező tapasztalataira tekintettel a szolgáltatási szerződést újabb egy évre 2017. december 31-ig megkötötte.

Óbuda-Békásmegyer képviselő-testülete – az ellenzéki képviselők nem szavazata mellett – nagy többséggel elfogadta a köznevelési intézmények állami működtetésbe vételéről szóló előterjesztést. Ezt követően Bús Balázs polgármester és Tamás Ilona Tankerületi Központ igazgató aláírta az Önkormányzat és a Tankerületi Központ közötti megállapodást és vagyonkezelési szerződést. Az önkormányzat most meghozott döntésével törvényt hajtott végre, egyben biztosította a zökkenőmentes átadás-átvétel feltételeit. A cél nem más, mint hogy a szülők, pedagógusok és a gyermekek az új rendszerben se érezzenek semmilyen változást a korábbiakhoz képest.
A polgármester és a tankerület vezetője által szignált megállapodás tartalmazza azokat az oktatással összefüggő, önként vállalt önkormányzai feladatokat, melyeket a III. kerület korábban is biztosított. Ezek tételesen:
– Pedagógus nap megszervezése, díjak átadása
– Fogadj örökbe egy zöldterületet pályázat
– Kulturális intézmények és emlékhelyek látogatása pályázat
– Civil működési pályázat kiírása
– Ifjúsági táborok megszervezése
– Sóstói tábor szociális támogatása
– Nyári tábor pályázatok
– Szociális tanulmányi ösztöndíj
– Óbudai továbbtanulók támogatása
– Bursa Hungarica pályázat
– Jó tanuló jó sportoló ösztöndíj
– Beiskolázási segély
– Beszállókártya érettségizőknek
– Kedvezményes ECDL tanfolyam
– Ifjúsági önkormányzat támogatása
– Nyári napközis táborok strandköltsége
– Korcsolya oktatás 2. osztályosoknak
– testvérvárosi csereüdültetés
– iskolai múzeumpedagógiai költségek megtérítése a kerületi fenntartású múzeumokban
Mindezek mellett az önkormányzat vállalja, hogy minden évben felújít egy iskolaudvart.

Lakossági igény nyomán a testület döntött a kerületi közterületeken álló utasvárók cseréjéről és új utasvárók kihelyezéséről, noha ez nem tartozik a kerületi önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai közé (az a Budapesti Közlekedési Központ feladata). A cég azonban új utasvárók telepítésére anyagi okokból nem lát lehetőséget, az elavultakat is csak ritkán cseréli. Tekintettel erre az önkormányzat a tulajdonában álló közterületeken a buszmegállókat felmérte, majd (szintén forráshiány miatt) vállalkozói tőke, azaz külsős cég bevonását kezdeményezte. A külsős cég által saját költségén telepített és üzemeltetett, utasvárókon elhelyezett ill. önálló citylight reklámfelületek értékesítéséből térülhet meg az utasvárók építések költsége.
Az utasvárók cseréjével, illetve az azokban elhelyezett reklámfelületekkel kapcsolatban módosította a közterület-használattal összefüggő rendeleteket is.

A Jövőbarát Alapítvány Éjféli Sportbajnokság és KRÉM (Kreatív Élő Műhely – alternatív napközbeni ellátás) programjai olyan szórakozási alternatívát nyújtó lehetőségek, ahol drog- és alkoholmentesen tudják az idejüket eltölteni a fiatalok. A veszélyeztetett fiatalok a programjaikon keresztül esélyt kapnak az egészséges életmód, a helyes életvitel elsajátítására, a kultúra átélésére. Az alapítvány által kínált programok számos fiatalnak nyújtottak lehetőséget ahhoz, hogy védett környezetben töltsék el szabadidejüket, hogy kifejezhessék és megtalálhassák önmagukat. Az Alapítvány működését az önkormányzat eddig is támogatta, döntésükkel a képviselők a következő évtől magasabb összegű önkormányzati támogatásra vállaltak előzetesen kötelezettséget.

A Göncöl Néptáncegyüttes Alapítvány 2012 őszén alakult meg Óbudán. A táncegyüttes nem csupán néptáncosok egy csoportja, hanem egy olyan közösség, melyben a családtagok, ismerősök, támogatók is aktív részesei az együttes életének. A különböző generációkat a tánc szeretete köti össze. Az együttes célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a néphagyományok szépségére, valamint ápolásuk fontosságára. Az Alapítvány keretet biztosít Óbuda-Békásmegyer polgárainak a néptánc mozgalomba való bekapcsolódáshoz azzal a céllal, hogy minél több embert megmozgasson, megmutassa, hogy a népi kultúra művelése nem csak kizárólag szűkebb csoportokban és a színpadon történhet. A Göncöl Néptáncegyüttes Alapítvánnyal korábban megkötött együttműködési megállapodás 2017. januárjában lejár, ezért a képviselőtestület új együttműködési megállapodás megkötéséről döntött.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata „A Krúdy sétány fejlesztése”, illetve a „Holdudvar Park revitalizációja” címmel nyújtotta be pályázatát a TÉR-KÖZ 2016 „A” kiírásához kapcsolódóan. Az elmúlt évek meghatározó kerületi beruházása volt az Óbudai Promenád fejlesztése, melynek tervezett következő állomása a Krúdy sétány és a Kis Korona tér környékének a fejlesztése. A Holdudvar Park a kerület egyik közkedvelt parkja, közvetlen környezetében közel 4000 fő lakik, továbbá a környéken lévő számos szolgáltatást nagyon sok lakos veszi igénybe, akik a parkot is használják. A TÉR-KÖZ 2016 „B” programban szintén két, korábban közösségi tervezés során kialakult közterület-rehabilitációs elképzeléssel adott be pályázatot az önkormányzat, a „Boldog Sándor István Park fejlesztése”, valamint a „Lékai Bíboros tér revitalizációja” valósulhat meg. A fejlesztések feltétele a pályázatok pozitív elbírálása, ugyanis a testület előzetesen döntött a négy pályázathoz kapcsolódóan önerő biztosításáról.

A Siófok-Sóstói Gyermek- és Ifjúsági Tábor étkező és konyhaépületének állapota az utóbbi években jelentősen leromlott. A szakértői felmérések megállapították, hogy az épületcsoport felújítása gazdaságosan nem oldható meg, elsősorban azért, mert a jelenlegi funkció kiszolgálásához jelenősen kisebb alapterület is megfelelő. Ezért az üzemeltető Óbuda Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. valamint az Óbudai-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. szakértői a fejlesztési lehetőségeket megvizsgálva arra jutottak, hogy egy új, kisebb alapterületű épület építésével lehetőség lesz a tábor területén az étkeztetést hosszútávon, hatékonyan és megfelelő feltételekkel megvalósítani. Döntésével a képviselőtestület a tervezői feladatok megvalósításához vállalt előzetesen kötelezettséget.