Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Fakivágás csak engedéllyel!

2018. július 2., 13:45

A képviselő-testület új rendeletet alkotott a kerületi zöldterületek és zöldfelületek, valamint a fás szárú növények védelmének helyi szabályairól.

Az új szabályozás hatálya a természetvédelmi területek és a faültetvények kivételével kiterjed a III. kerület közigazgatási területén lévő minden köz- és magánterületre. A rendelet célja, hogy Óbuda-Békásmegyeren hatékonyan valósuljon meg a zöldterület fejlesztése, a károsodás megelőzése, elhárítása, valamint hogy a zöldfelület növényállományának pótlása biztosítva legyen. Ezentúl közterületet érintő munkálatok során, ha a növényzet károsodása várható, a kérelmező köteles az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. városüzemeltetési osztályával előzetesen egyeztetni, ennek elmulasztása esetén bírsággal sújtható.

Az új jogszabály szerint magánterületen lévő fás szárú növényt kivágni – a veszélyhelyzet kivételével – csak kivágási engedély alapján szabad. Az engedély iránti kérelem a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Főosztály Közterületi és Környezetvédelmi Osztályán nyújtható be. A kivágott fák pótlásának határideje egy év.