Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Fegyelmezett gazdálkodás: elfogadták a költségvetést

2018. január 26., 19:51

Az idei év első ülésén a képviselők hosszasan tárgyaltak a költségvetésről, majd többek között a térfigyelő rendszer bővítése és egyes segélytípusok mértéke is napirendre került.

A képviselő-testület 16 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett elfogadta Óbuda-Békásmegyer 2018. évi költségvetését. A kiadási főösszeg előirányzata közel 31.4 milliárd forint volt. A törvényi előírásoknak megfelelően a büdzsé nem tartalmaz hiányt, a kiadások és a bevételek összege azonos (31.381.545.000 forint). A napirendi vitában Bús Balázs polgármester jelezte, hogy néhány korábbi fejlesztési tervet félre kellett tenni, ezzel párhuzamosan pedig a foglalkoztatottak illetményalapját 42 ezer forintról 52 ezerre megnövelni. Utóbbit az ismert munkaerőpiaci körülmények, és a jó munkaerő megtartása indokolta. A költségvetés mindezek mellett számos fejlesztésre lehetőséget teremt. Puskás Péter hozzászólásában mások mellett a következő projekteket emelte ki:

Szépvölgyi park fejlesztése, Heltai Jenő téri piac fejlesztése, térfigyelő kamera-hálózat bővítése, a Derű utcai park, ill. a Holdudvar park revitalizációja (mindkettő a fővárosi Köz_Tér pályázat keretében), Ágoston Művészeti Óvoda, Kastély Tagóvodájának korszerűsítése, Arató Emil tér és Harrer Pál utca fejlesztésének tervezése, Flórián tér funkcióbővítő fejlesztése. 1848-as emlékhely kialakítása a Lékai bíboros téren, Kossuth Lajos üdülőpart hasznosítása, ingatlanának fejlesztése, Sóstói konyha és étkező épületének kivitelezése, Csobánka téri rendelő tervezése és kivitelezése, Ezüsthegy utcai Platán könyvtár kivitelezése. Mindezeken túl megemlítette még a közvilágítás fejlesztését és a VEKOP pályázat keretében a békásmegyeri Víziorgona utcai óvoda és bölcsőde fejlesztését, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló földút hálózat fejlesztésének tervezését is.

A testületi ülésen úgy határoztak, hogy Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata meghosszabbítja együttműködését a Csillaghegyi Munkás Tornaegylettel. A korábbi megállapodás január 30-án járna le, de a képviselők úgy ítélték meg, hogy a szervezet hatékony segítséget nyújt a Csillaghegy-Békásmegyeren élők részére a szabadidős sportélet megszervezésében, ezért indokolt az együttműködési megállapodás megkötése. A 113 éves egyesület jövője is biztosítottnak látszik, rendeződött ugyanis a Csillaghegyi MTE sportpálya használati jogának ügye és a változás kapcsán jelentős ingatlanfejlesztés valósulhat meg a közeljövőben, ami magában foglalja 3 új műfüves és egy élő füves pálya, valamint új öltöző épületek megépítését.

Újabb egy évvel meghosszabbították az Óbudai Ganz Vízisport Egyesület részére korábban megítélt támogatás felhasználásának határidejét. Az egyesület telephelyére elképzelt infrastrukturális beruházás – amely magában foglalja a 170 m2 alapterületű, kétszintes kondicionáló terem, valamint az öltöző és vizesblokk felújítását – jelentősen elhúzódik, mivel adminisztrációs gondokra hivatkozva továbbra sem kapták meg a főváros tulajdonosi hozzájárulását.

Óbuda-Békásmegyer képviselő-testülete elfogadta a kerület új építésügyi szabályzatának alátámasztó programját. A Kerületi Építési Szabályzat megalapozó vizsgálatai korábban elkészültek és az annak alapján összeállított programjavaslat 2017 tavaszán négy lakossági fórumon bemutatásra került. A tervezési folyamatban az új jogszabályoknak megfelelően feldolgozásra kerültek a hatályos kerületi szabályozási tervek, valamint lezajlott a hatályos övezeti paraméterek felülvizsgálata és a lakossági kérelmek beépítése. Az alátámasztó javaslat mostani elfogadásával a készülő rendelettervezet és szabályozás is hamarosan a testület elé kerülhet.

2018. január 1-jétől hatályos az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, ezért szükség volt több önkormányzati rendelet módosítására a jogszabályi hivatkozások pontosítása érdekében. Ezen kívül szükséges volt egyes segélytípusok esetében a normaszöveg, valamint a formanyomtatványok tartalmát a hatályos jogszabályokkal összhangba hozni. Néhány segélytípus és ellátás esetében a támogatás összegének, mértékének felülvizsgálata is időszerűvé vált. A képviselő-testület döntése értelmében többek között az Óbudai lakhatási támogatás esetében az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2018. február 1-jétől 450.-Ft-ról 550.-Ft-ra emelkedik, ezzel egyidejűleg emelkedik a nyújtható támogatás összege is. A Rendkívüli családvédelmi támogatás tekintetében egy új kategória bevezetése a nem egyedül élő nyugdíjasok esetében.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 2014-ben úgy határozott, hogy a 2015-2018 közötti időszakban minden évben 88 millió forint ráfordítással bővíti a kerület térfigyelő kamerahálózatát. A döntésnek megfelelően az elmúlt években a már meglévő térfelügyeleti kamerarendszer bővítése és korszerűsítése folyamatosan történik, egyre több IP alapú technológián működő kamera váltja a korábbi analóg eszközöket. 2017-ben újabb 15 db kamerával bővült a rendszer, így ma már összesen 143 darab kamera ügyel a közbiztonságra. A testület döntése értelmében idén az év első felében megvalósulnának az előzetes igényfelmérések, majd a műszaki felmérések, az idén telepítendő új kamerák pontos helyszínéről a szakmai egyeztetések után a képviselő-testület dönt majd a III. negyedévben. A közbeszerzési eljárások lefolytatását követően az új térfelügyeleti eszközök telepítésére az év végén kerül majd sor.