Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Felhívás a Bem József Díj adományozására

2020. november 4., 15:14

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete és Varsó Bemowo kerületének Képviselő-testülete 2010-ben közösen alapította meg a Bem József Díjat, mely évente adományozható lengyel részről egy és magyar részről egy fő vagy csoport részére. A magyar díjazott személyére 2020. november 30-áig írásban lehet indítványt tenni.

A Bem József Díj annak a kiemelkedő tevékenységet kifejtő természetes személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak adományozható, aki (amely) Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat és Varsó Bemowo kerülete közötti együttműködés elmélyítéséhez, fejlesztéséhez kimagasló teljesítményével hozzájárult, valamint a lengyel-magyar kapcsolatok és barátság elmélyítése érdekében kiemelkedő munkát végzett.

A díj különösen a tudomány és oktatás, kultúra, sport és turisztika, gazdasági kezdeményezés, közélet területein végzett tevékenységért ítélhető oda.

A magyar díjazott személyére 2020. november 30-áig írásban – a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével – tehet indítványt a polgármester, legalább öt települési képviselő, az önkormányzat területén működő társadalmi szervezet és az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, legalább 50 nagykorú állampolgár.

A magyar díjazott kilétéről a Bem József Díj Kuratóriumának javaslata alapján Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete dönt 2021. január 31-ig, az adományozás indokait is tartalmazó határozatban.

A díj előreláthatólag Bem József születésnapján, márciusban kerül átadásra. A díjjal kisplasztika és oklevél jár.

A magyar díjazott kilétére tett javaslatokat – azaz a kitöltött formanyomtatványt – zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal címére (Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1033 Budapest, Fő tér 3. II. em. 22.) postai úton kérjük benyújtani: „Javaslat Bem József-díj adományozására” megjelöléssel 2020. november 30-ig.

A benyújtási határidő a postára adás dátumát jelenti. A formanyomtatvány innen tölthető le.

Bővebb információ az alábbi telefonszámon, illetve e-mail címen kérhető: + 36 1 437 88 82, filep.anita@obuda.hu