Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Félszáz napirendi pont a képviselők előtt

2018. május 24., 16:29

Újbóli változtatási tilalom elrendelése a Római-parton, több együttműködési megállapodás, nyári táborok, zöld pályázatok, újabb KönyvMegálló és egy okospad telepítése. Ez csak néhány azon előterjesztések közül, amelyeket a képviselők a májusi ülésen tárgyaltak.

Végéhez közeledik az új kerületi építési szabályzat (KÉSZ) tervezése és az ezt kísérő egyeztetési folyamat. Ennek megfelelően a KÉSZ elfogadásáról a képviselőtestület júniusban fog dönteni. Az új szabályzat területi hatálya azonban nem terjed ki a Kerülethatár – Árpád fejedelem útja – Goldberger Leó utca – Lajos utca – Szentlélek tér – Naszád utca – Laktanya utca – gróf Eszterházy János rakpart – Gázgyár utca – Nánási út – Királyok útja – Hadrianus utca – Madzsar József utca – Pusztadombi utca – 65605/1 hrsz. alatti ingatlan – 65617 hrsz. alatti ingatlan – Ország út – Kerülethatár által határolt területére.

Mint ismeretes, a Római-part ellentmondásos helyzete miatt Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata még 2016 októberében változtatási tilalmat rendelt el a Római part (23789) hrsz.-ú közterület – Nánási út – Királyok útja – Pünkösdfürdő u. – Duna folyam által határolt területre. (A változtatási tilalmat a helyi építési szabályzat készítésének időszakára, annak hatályba lépéséig rendelheti el az önkormányzat, de legfeljebb három évre. Tehát a KÉSZ elfogadásával a változtatási tilalom megszűnik.)

A testület így most arról is döntött, hogy a KÉSZ módosítás megindításával együtt újból változtatási tilalmat fog elrendelni a Római-partra, pontosan a Római-part (23789) hrsz.-ú közterület – Nánási út – Királyok útja – Pünkösdfürdő u. – Duna folyam által határolt területére.

A FIDESZ-KDNP, a Jobbik, a PM és az LMP támogatta a polgármester javaslatát, míg az MSZP és az Együtt képviselői tartózkodtak a változtatási tilalom meghosszabbításának szavazásakor. A tilalom a KÉSZ módosításának megindításával rendelhető el újra.

Első fordulóban tárgyalta és elfogadta a testület a kerületi zöldterületek és zöldfelületek, valamint a fás szárú növények védelméről szóló rendelet-tervezet szabályozási koncepcióját. Ez egyebek mellett azt tartalmazza, hogy a jelenleg hatályos közterületi rendelet zöld rendeletet érintő rendelkezéseit felül kell vizsgálni; a magántulajdonú ingatlanokon történő fakivágások esetében meg kell határozni az engedély köteles tevékenységek körét (különösen építkezésekkel összefüggő fakivágások, egyéb tereprendezés, stb.).

Meg kell határozni a fás szárú növények kivágása esetén előírandó pótlás mértékét és szabályait; felül kell vizsgálni azon fafajok körét, melyek kivágása nem engedély köteles, illetve a pótlás és ültetés során tiltott fafajok listáját. A dokumentum áttekintésre javasolja a pénzbeli megváltás jelenlegi szabályait és annak felhasználási módját; és kitér arra is, hogy meg kell vizsgálni az előírt kötelezettségek elmulasztása esetén alkalmazható szankciók alkalmazásának lehetőségeit.

2012-ben indult Óbudán, önkormányzati támogatással a KönyvMegálló program, azaz a szabadtéri könyvszekrények felállításával megteremtett könyvcsere lehetőség. A Hozz egy könyvet, vigyél egy könyvet szlogenben foglaltak megvalósulását jelenleg 4 felnőtt és 4 gyermek könyvszekrény biztosítja.

A 2018. évi költségvetés idén egy új felnőtt KönyvMegálló kihelyezésére ad lehetőséget. Ennek szeptemberi felállítását a Kaszásdűlői Kulturális Központ (3K) előtti térre tervezik. A könyvszekrény ezúttal új designt kap, megjelenésében az okos eszközökre emlékeztet. A 3K céljai között szerepel, hogy minél több fiatalt szólítson meg, ezért a könyvszekrény mellé egy okospad kerülhet, amihez az oda leülők is csatlakoztatni tudják eszközeiket. Az okospad és a könyvszekrény megjelenése letisztult, egyszerű formavilágú, amelyen hotspot, USB- és vezeték nélküli töltő, levegőminőség mérő, páratartalom, UV és légnyomás szenzor, zajszennyezés mérő lesz beépítve, amik napelemmel működnek.

A képviselők szavazatai alapján önkormányzati támogatásban részesül a 25 éves Béres Alapítvány jótékonysági koncertje, melynek teljes bevételével az alapítvány idén a Magyar Gyermekonkológiai Hálózatot támogatja. A koncerten befolyó adományoknak köszönhetően egy olyan diagnosztikai módszer kerülhet bevezetésre Magyarországon, amely leukémiás gyermekek gyors és egyénre szabott terápiáját teszi lehetővé, ezáltal jelentősen növeli gyógyulási esélyüket.

A testület további öt évre meghosszabbította az önkormányzat fenntartásában működő Cseresznyevirág Művészeti Óvoda, és a Pitypang Művészeti Óvoda jelenlegi óvodavezetőinek megbízását. Somodiné Kiss Terézia, valamint Gombos Albertné 2023. július 31-ig látják el az intézmények vezetését.

A képviselő-testület elfogadta az intézmények és szervezeti egységek beszámolói alapján összeállított, a kerület gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített átfogó értékelést, és továbbította azt a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére. Ebben a képviselők a többi között az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátásokról, az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatairól, a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelésekről,  valamint az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködésekről is teljes körű tájékoztatást kaphattak a képviselők.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a kerület még zöldebbé és virágosabbá tétele érdekében, a Guckler-Károly Környezetvédelmi Program célkitűzéseivel összhangban 2018-ban is meghirdeti a „Virágos Óbuda” pályázatot a III. kerületi lakosok számára. A pályázat célja, hogy ösztönözze és elismerje azokat a személyeket és közösségeket, akik fontosnak tartják környezetük esztétikai minőségét, és ennek érdekében gondozzák, növényekkel, virágokkal szépítik azt.

A képviselő-testület együttműködési megállapodást kötött az az Aranypatkó Lovas Egylettel, és a Gankaku Sportegyesülettel. Az Aranypatkó Lovas Egylet sport és szabadidős lovaglási lehetőséget biztosít a lakosság számára, továbbá terápiás célú lovagoltatással segíti az értelmi és testi fogyatékkal élők életminőségének javítását. A Gankaku Sportegyesület a kerületben élők számára tartott, rendszeres karate foglalkozások mellett különböző sporteseményeket, rendezvényeket is szervez: „Gankaku Karate és Életmód Tábort” tavasszal, nyáron és ősszel, Sport Napközit nyáron. Alkalmanként szabadtéri közösségi megmozdulásokat is hirdetnek, mint a közös futás, torna, kirándulás, vagy sárkányhajózás, amelyeken bárki ingyenesen részt tud venni.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának képviselői a Ganz Ifjúsági Műhely Egyesület kérésére megszavazták, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Hímző utca 6. szám alatti irodahelyiséget térítésmentesen, az egyesület részére nyújtott támogatásként bérbe adják. A folyamatosan bővülő műhely célja, hogy hasznos időtöltést, programokat kínáljon a modellezés, makettezés és az elektronika iránt érdeklődő gyerekek számára, ennek érdekében szakköröket, nyáron pedig gyermektábort tart fenn.

A 2018. évi Civil Működési Pályázat keretében összesen 103 érvényes és 1 érvénytelen pályamű érkezett be a március 29-i határidőig. Az önkormányzat képviselő-testülete a pályázatok elbírálását követően úgy döntött, hogy idén 100 civil szervezet működéséhez kíván hozzájárulni. Az összesen 20 millió forint támogatást a szervezetek elsősorban eszköz és infrastruktúra fejlesztésre, valamint humánerőforrás bővítésére fordíthatják.

További két pályázatról döntött még a testület a május 24-i ülésen. A 2018. évi Nyári Ifjúsági Táborok pályázatra beérkezett pályaműveket benyújtó civil és egyházi szervezetek között összesen 18 millió forint, a „Fogadj örökbe egy zöldterületet” pályázaton indulók között 2,5 millió forint támogatás került kiosztásra.