Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Működési és támogatási pályázat civileknek

2019. február 12., 08:27

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a civil szervezetek működésre vonatkozó pályázatát és a “Fogadj örökbe egy zöldfelületet” elnevezésű pályázatát is meghirdette. A pályázatokat 2019. március 8. (péntek) 12 óráig adhatják be az arra jogosultak.

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat pályázatot hirdet „2019. évi Civil működési pályázat” címmel, amely keretén belül a civil szervezetek működésükhöz és létesítő okiratukban lefektetett alaptevékenységükhöz nyerhetnek támogatást, eszköz, infrastruktúra, valamint humán-erőforrás tekintetében.

A pályázaton részt vehetnek a III. kerületben 2018. január 1. előtt bejegyzett és ott ténylegesen tevékenységet folytató civil szervezetek, illetve azok a szervezetek, amelyek ugyan nem III. kerületi székhellyel kerültek bejegyzésre, ám tevékenységüket Óbuda-Békásmegyeren, a kerület lakossága érdekében fejtik ki, és amelyeket a bíróság 2018. január 1. előtt jogerősen nyilvántartásba vett és az alapszabályuknak, illetve az alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.

A pályázaton elnyerhető maximális támogatási összeg: 500 000 Ft.

A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthető a www.obuda.hu internetes oldalról, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest, Fő tér 4.).

A pályázatról további információt nyújt: Csikósné Mányi Júlia civil referens a 06 1 437-8645-ös telefonszámon vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

A beadás határideje: 2019. március 8. (péntek) 12 óra.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata – a kerület Környezetvédelmi Alapjának terhére – zöldfelület örökbefogadására lehetőséget adó pályázatot hirdet a kerületben működő civil szervezetek részére.

Támogatható tevékenységek: A pályázat útján elnyert pénzösszeg kizárólag a civil szervezet működési területén, közterületen fekvő zöldfelületek rendbetételére, kialakítására és megtisztítására, ezen belül növényültetésre, növénygondozásra, komposztálásra, talajjavításra (indokolt esetben talajcserére), parképítési feladatok elvégzésére, valamint a rendbe tett terület folyamatos gondozására, takarítására fordítható.

Az elnyerhető támogatás maximális összege 200.000 forint.
Támogatás feltétele: 30% önrész biztosítása, amely lehet az elvégzendő munka értéke is.

A részletes pályázati kiírás és adatlap letölthető a www.obuda.hu internetes oldalon, vagy beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1033 Budapest, Harrer Pál utca 2.), illetve a civil referensnél (1033 Budapest, Fő tér 4.).

A pályázatról további információt nyújt:

Csikósné Mányi Júlia civil referens: a 437-8645-ös telefonszámon, vagy a csikosnemj@obuda.hu e-mail címen.

A beadás határideje: 2019. március 8. (péntek) 12 óra.