Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Fontos tudnivalók a szavazás helyéről, idejéről és módjáról

2018. február 5., 08:53

A Helyi Választási Iroda közleményéből megtudhatunk minden lényeges információt az áprilisi országgyűlési választással kapcsolatban.

Közlemény
a 2018. évi országgyűlési képviselők általános választása során
a szavazás helyéről, idejéről és a szavazás módjáról

A szavazás helye

A 2011. évi CCIII. törvény 2. számú melléklete alapján kerületünk területének egy része a 04. számú országgyűlési egyéni választókerülethez tartozik, melynek székhelye a II. kerület, másik része a 10. számú országgyűlési egyéni választókerület (a továbbiakban: OEVK), székhelye a III. kerület. A III. kerületben lakóhellyel rendelkező választópolgárok a kialakított 112 szavazókörből a 04. számú OEVK-ban a 1-30. számú, a 10. számú OEVK-ban a 31-112. számú szavazókörökben gyakorolhatják választójogukat.

Tartózkodási helyen történő szavazásra (átjelentkezés) kijelölt szavazókör: 042. számú szavazókör (III. Harrer Pál u. 7. Általános Iskola).

Az átjelentkezésre irányuló kérelem beérkezésének, módosításának, visszavonásának határideje legkésőbb 2018. április 6. 16.00 óra. Az átjelentkezéssel kapcsolatos további tudnivalókról a www.valasztas.hu oldalon vagy a Helyi Választási Irodánál (a továbbiakban: HVI) tájékozódhat.

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szintén a 042. számú szavazókörben (III. Harrer Pál u. 7. Általános Iskola) élhetnek választójogukkal.
Akadálymentes szavazókörök az alábbi intézményekben működnek: (a képre kattintva a táblázat nagyobb méretben olvasható)

Ha a választópolgár a szavazás napján nem tud megjelenni a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben, mert egészségi állapota (pl. kórházban van), fogyatékossága vagy fogva tartása (pl. előzetes letartóztatás, szabadságvesztés) ebben megakadályozza, mozgóurnát kérhet. Kizárólag ezen esetekben van lehetőség a mozgóurna igénybevételére, más indokokra tekintettel (pl. munkahelyi elfoglaltság) nem vehető igénybe.

A mozgóurna iránti kérelemnek meg kell érkeznie legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig a Helyi Választási Irodához. Ezt követően a benyújtott kérelmek továbbításra kerülnek a Szavazatszámláló Bizottsághoz. Lehetőség van mozgóurna iránti kérelem benyújtására a szavazás napján is úgy, hogy az legkésőbb 15.00 óráig megérkezzen a Szavazatszámláló Bizottsághoz. A mozgóurna iránti kérelem meghatalmazott útján is benyújtható. Ebben az esetben a kérelmet a meghatalmazott írja alá, és ahhoz közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni kell.

A mozgóurna igénybevételével kapcsolatban részletesen tájékozódhat a www.valasztas.hu oldalon vagy a Helyi Választási Irodánál.

A magyarországi lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú választópolgár, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát. A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelem beérkezésének, módosításának, visszavonásának határideje legkésőbb 2018. március 31. 16.00 óra. Azokról a külképviseletekről, ahol a szavazás lehetséges, valamint a külképviseleten történő szavazással kapcsolatos kérelemre vonatkozó további tudnivalókról a www.valasztas.hu oldalon vagy a HVI-nél tájékozódhat.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező, magyar állampolgárságú választópolgár is gyakorolhatja választójogát. Az erre irányuló kérelem benyújtási határideje legkésőbb 2018. március 24. 16.00 óra. A válaszborítékot átvenni – amennyiben a 10. OEVK székhelye került meghatározásra – a III., Fő tér 3. I/28. helyiségben lehet. A levélben szavazással kapcsolatos részletes információkról a www.valasztas.hu oldalon vagy a HVI-nél kaphat tájékoztatást.

A szavazás ideje

A 2018. évi országgyűlési képviselők általános választására 2018. április 8-án (vasárnap) kerül sor. A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
A külképviseleteken a magyarországi szavazás napján, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni. Azokon a külképviseleteken, ahol az időeltolódás a közép-európai időhöz képest -1 vagy -2 óra, a helyi idő szerinti 6.00 óra és a közép-európai idő szerinti 19.00 óra között lehet szavazni. Az amerikai kontinensen létesített külképviseleteken a magyarországi szavazást megelőző napon, helyi idő szerint 6.00 és 19.00 óra között lehet szavazni.

A levélben szavazó választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot eljuttathatja
– a Nemzeti Választási Irodához úgy, hogy 2018. április 7-én 24.00 óráig megérkezzen,
– bármely OEVK-ba 2018. április 8-án 6.00 órától 19.00 óráig (10. OEVK esetén Fő tér 3. I/28.)
– bármely külképviseleti választási irodába 2018. március 24-étől minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt.

A szavazás módja

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat. A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre és nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Az Országgyűlés 199 képviselőből áll. 106 képviselő egyéni választókerületben szerez mandátumot, a szavazatok relatív többségét (legtöbb érvényes szavazatot) megszerző jelölt lesz a képviselő. 93 képviselő országos listáról szerezhet mandátumot a pártlistára közvetlenül leadott szavazatok és töredékszavazatok alapján, nemzetiségi lista esetén az arra közvetlenül leadott szavazatok figyelembe vételével.

Választások előkészítésével kapcsolatos további információk

A választással kapcsolatban benyújtható további kérelmek:
– nemzetiségi névjegyzékbe vétel
– személyes adatok kiadásának tiltása
– segítség a fogyatékkal élők szavazásához (Braille-írással készült értesítő, könnyített formájú tájékoztató, Braille-írással készült szavazósablon a szavazóhelyiségben és mozgóurnás szavazáson, akadálymentes szavazóhelyiség)

A fenti kérelmekkel kapcsolatban részletesen tájékozódhat a www.valasztas.hu oldalon vagy a HVI-nél.

A szavazóköri névjegyzék eszmei időpontja 2018. február 9. Vagyis azt a választópolgárt, aki eddig az időpontig szerepel a névjegyzékben, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe vételről legkésőbb 2018. február 19-ig. Ha ezt (2018. február 9.) követően kerül a választópolgár a szavazóköri névjegyzékbe, a HVI értesítő megküldésével tájékoztatja a névjegyzékbe vételről. Egyéni választókerületi jelölt bejelentésére legkésőbb 2018. március 5-én 16.00 óráig van lehetőség. Az országgyűlési egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ötszáz választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

A választási kampányidőszak 2018. február 17-től 2018. április 8-án 19.00 óráig tart.

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
cím: 1033 Budapest, Fő tér 3. fszt. 2. (első üvegajtó előtt jobbra)
telefon: 4378-710, -711, -712, -713
telefax: 4378-720
e-mail: vi@obuda.hu