Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Hamarosan eldől, ki lesz a Kolosy téri piac új üzemeltetője

2018. február 26., 08:02

2018. január 22-ig lehetett pályázni a Kolosy téri piac üzemeltetési jogára, mellyel kapcsolatban az önkormányzat írt ki pályázatot. Frissítés a cikkben az eredményhirdetéssel kapcsolatban.

 Határidőig 5 pályázat érkezett be a pályázat lebonyolításával megbízott Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft.-hez, a pályázatok formai és tartalmi elbírálása pedig 4 héten keresztül zajlott. A független, külső szakértők bevonásával zajlott bírálat alapján a III. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március 2-i ülésén dönt.

Ebben a cikkben részletesen írtunk arról, hogy miért volt szükség a pályáztatásra, és hogy miért épp a FOOD HALL koncepció kijelölése mellett döntött az Önkormányzat. Egy előzetes szakértői tanulmány alapján a piac a jelenleg is legfőbb vásárlóerőt hozó, „étkeztetési” funkció középpontba helyezésével újulhat meg, oly módon, hogy az turisztikai erőt jelentsen közvetlen környezetének és a III. kerületnek is.

Az üzemeltetési pályázatokban a funkcióváltás különféle koncepciók alapján került kidolgozásra. Minden pályázat kicsit más megközelítésben vázolta fel a piac lehetséges jövőjét, melyet a koncepció részletes leírásával, üzleti tervvel, és jelenlegi vagy korábbi működésükből hozott referenciákkal kellett alátámasztani.

 A piac újrapozícionálásával egybekötött üzemeltetésére az alábbi társaságok és személyek nyújtottak be pályázatot:

 • BARTÓK KORNER KFT.
 • DÓCZI GERGELY ÉS DÓCZI JÁNOS
 • OPTIMA KLÍMA ZRT.
 • REDWOOD HOLDING KFT.
 • SÖRCSARNOK KFT.

Az anyagok feldolgozása és elbírálása többlépcsős folyamat volt. Az első lépcső, a formai vizsgálat és hiánypótlás után a tartalmi, szakmai elbírálás zajlott. Ennek keretében független, külső szakértők vették sorra a beérkező pályaműveket, és egységes szempontrendszer alapján „pontozták” a pályázatokat. A pontozás rendszere, különféle súlyozással, 4 fő egységben zajlott, külön pontszámot kapott a pályázó által megajánlott bérleti díj, a szakmai koncepció és üzleti terv, a referenciák, valamint az üzemeltetés megkezdésének tervezett dátuma. Ez a sorrend a pontozás súlyozását is mutatja, a legmagasabb súlyozással a megajánlott bérleti díj, a legalacsonyabbal az üzemeltetés megkezdése került számításba.

Ezeken az egységeken belül a szakmai koncepció és a referenciák további szempontokra lettek bontva, így érvényesülhettek az alábbi szempontok a tartalmi elbírálás során:

 • Mennyire egyedi a koncepció?
 • Van-e benne turisztikai potenciál?
 • Illeszkedik-e a lakossági igényekhez?
 • Kapcsolódik-e a kerület közösségi folyamataihoz?
 • Milyen mértékű és mennyire kidolgozott a műszaki beruházás?
 • Milyen realitása van az üzleti tervnek?
 • Mekkora esélye van a megvalósulásnak?
 • Milyen piacra viteli tapasztalata van a pályázónak?
 • Van-e vendéglátói tapasztalata, illetve ilyen jellegű kapcsolatrendszere a pályázónak?

A tartalmi elbírálás során az egyik szakértő főként lakossági és koncepcionális oldalról vizsgálta a pályaműveket, a másik szakértő inkább üzleti alapon, a megvalósíthatóságot és a gazdasági potenciált vette figyelembe. Bár a megközelítés különbözött, az egymástól független értékelés mégis ugyanazokat a pályázatokat sorolta előre, tehát a kiemelkedő pályázatok többféle nézőpont alapján is erősnek bizonyultak.

A szakértők pontozása után a két legmagasabb pontszámot kapott pályázót az Önkormányzat személyesen is meghallgatta. Ezen az alkalmon a pályázóknak kb. 30 percük volt arra, hogy személyesen is prezentálják a koncepciójukat, annak gazdasági, turisztikai értékét, illetve bemutassák azon partnereiket, akikkel a megvalósítás esetén dolgoznának. A pályáztatónak és a szakértőnek lehetősége volt személyesen is tisztázó kérdéseket feltenni a tervekkel kapcsolatban, felmérni az esetleges kockázatokat, erősségeket és gyengeségeket. A személyes prezentáció és beszélgetés megerősítette a korábbi pontozásos módszer eredményét, és a tartalmi bírálat lezárásaként a szakértők és a pályáztatás lebonyolítói javaslatot tettek az Önkormányzat felé.

A III. kerületi Önkormányzat 2018. március 2-ai Képviselő-testületi ülésén a testület tárgyalja a szakmai bírálat eredményét, és meghozza döntését a pályázatról. A nyertes személye az ülés után kerül kihirdetésre.

Frissítés:

Az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. (a pályáztatás lebonyolítója) részéről kapott információk alapján a fenti cikkben közölt időpont még nem tekinthető a végleges döntés időpontjának. Mivel a piac jelenlegi bérlőinek kártalanítása valószínűleg március hónapra is elhúzódik, valamint a pályázat szakmai bírálatának folyamata még mindig nem zárult le, az önkormányzat képviselő-testülete későbbre halasztja a döntést.
A pályázat nyertese várhatóan a testület 2018. áprilisi ülése után kerül kihirdetésre.