Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer hivatalos honlapja

Helyreigazítás, amelyet nem hajlandó közölni a Népszava

2018. július 3., 16:45

A nepszava.hu weboldalon július 2-án megjelent “Közel százmillióért figyeltetné parkolóőreit Óbuda” cikkel kapcsolatban az alábbi helyreigazítást küldte Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a szerkesztőségnek.

Horváth Gábor főszerkesztő
Olasz Andrea online felelős szerkesztő részére

Tisztelt Főszerkesztő Úr! Tisztelt Szerkesztő Asszony!

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (székhely: 1033 Budapest, Fő tér 3.) képviseletében eljárva az alábbiakban kérem szíves intézkedésüket:

2018. július 02. napján 20.11 perckor jelentettek meg egy írást Koncz Tamás publikálásában „Közel százmillióért figyeltetné parkolóőreit Óbuda” címmel.

A cikk több pontatlan állítást tartalmaz, melyekkel Önök megvalósították a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:45. § (2) bekezdésébe foglalt jóhírnév megsértését.

A fentebb előadottakra tekintettel a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény 12. §-ban deklarált sajtó-helyreigazítási jog, és az ezt a jogot szabályzó, a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 495.  § alapján az alábbi

sajtó-helyreigazítás iránti kérelmet

terjesztem elő, és az alábbiak változtatás nélküli közlésére kérem t. Szerkesztőségüket:

,,Csak részben fedi a valóságot állításunk, miszerint „ a nyertes cég ügyvezetője, Éliás Tibor, aki egyben komolyabb pozíciót tölt be az Óbudai Parkolási Kft.-nél is, ő a parkolás­ üzemeltetési vezető az önkormányzati tulajdonú cégnél.”

A valóság az, hogy Éliás Tibor nem alkalmazottja az Óbudai Parkolás Kft-nek, a parkolás­ üzemeltetést vállalkozási szerződés keretében látja el az Operatív Team Kft.

Valótlanul állítottuk, hogy „A mostani tendert azonban jóval drágábban vállalták az előző megbízatásnál, amikor 8 hónapos időtartamban, 16 millió forint+áfáért nyomoztak a parkolóőrök után.

A valóság ezzel szemben az, hogy az Óbudai Parkolási Kft. a korábbinál hosszabb időtartamra, 48 hónapra kötötte meg a szerződést, valamint az eddig ellátandó feladatokon túl a 2019. év elején a parkolási övezetbe bevonásra kerülő kaszásdűlői területre is ki fog terjedni az ellenőrzési kötelezettség. A jelenlegi 12706 db belső-óbudai parkolóhelyen felül, további legfeljebb 3812 db külső-óbudai parkolóhely ellenőrzésére is kiterjedt a közbeszerzési szerződés alapján ellátandó feladat.

A nyertes ajánlattevő ajánlati ára 157 Ft/ parkolóhely, azaz az Operatív Team Kft. változatlan összegű ellenszolgáltatás fejében vállalta a feladatok ellátását.

Itt szeretném megjegyezni, hogy Éliás Tibor sem az eljárás előkészítésében, sem az eljárás lefolytatásában nem vett részt, tehát nem áll fenn a közbeszerzési törvény szerinti összeférhetetlenség, az Óbudai Parkolási Kft.-nél betöltött pozíciója semmilyen formában nem okozta a verseny tisztaságának sérelmét.

A közbeszerzési eljárás befejezését követően az Önkormányzat felkérte az Óbudai Parkolási Kft. ügyvezetőjét, hogy intézkedjen a parkolás üzemeltetési feladatok ellátása kapcsán az etikailag vitatható helyzet megszüntetése iránt.”

Meg kívánom jegyezni, hogy a Pp. 495. § (2) bekezdése értelmében, a határidőben kért helyreigazítás közlését csak akkor lehet megtagadni, ha

a) a helyreigazítást nem az arra jogosult kérte,

b) a kérelem nem tartalmazza 495. (1) bekezdésben meghatározottakat, vagy

e) a kérelemben előadottak valósága nyomban megcáfolható

Tájékoztatom, hogy amennyiben a jelen kérelmemnek a törvény által meghatározott határidőn belül és a törvény által meghatározott módon nem tesznek eleget, valamennyi rendelkezésre álló jogi eszközzel érvényesítem érdekeimet, melynek keretében a Pp. 496. § alapján peres eljárást kezdeményezek Önök ellen.

Kérem, hogy a fentiek tudomásulvételét követően a kifogásolt cikkben közölt, valótlan állítások, kijelentések helyreigazítása kapcsán mihamarabb intézkedni szíveskedjenek!

Óbuda-Békásmegyer, 2018. július 03.

Bús Balázs
polgármester

PDF formátumban letölthető